تاریخچه مرکز

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و بموجب اساسنامه مربوطه ، مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن که در ابتدا مرکز تحقیقات شنوایی نامیده شده بود در سال 1373 تاسیس گردید و به دنبال گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ، مرکز موفق به اخذ موافقت اصولی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1383 گردید. فعالیتهای مرکز در قالب پروژه های پژوهشی و خدمات تخصصی ادامه یافت و در تاریخ 19/10/1386 با مجوز شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور و موافقت وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت قطعی مرکز صادر گردید و این مرکز همچنان در زمینه فعالیت های پژوهشی در قالب پروژه های مصوب ، برگزاری دوره های بازآموزی ، برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی و برگزاری کنگره های بین المللی فعالیت خود را ادامه می دهد..

اخبار

لینک های مرتبط

 
logo - nataliq2
amiralam
ImamKhomeini_1

با ما در ارتباط باشید