صفحه اصلی >> فعالیت های پژوهشی >> مقالات انتشار یافته در مجلات داخلی


مقالات انتشار یافته در مجلات داخلی :

1- «پلی مورفیسم ژن CD14 در بیمارن مبتلا به پولیپوز بینی» نسرین یزدانی، مهسا محمد آملی، علی مرساقیان، علی باقری حق، فروغ سیاح پور، رضا فتوحی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 68، شماره 7، مهر 89..
2- «ارزیابی اختلالات دهلیزی در بیماران دارای کاشت حلزون با استفاده از پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی» مسعود متصدی زرندی، محمدتقی خرسندی، نیما رضازاده، نسرین یزدانی، فرهاد مختاری نژاد، آرش بیات، معصومه روزبهانی، مجله شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 19، شماره 2، 1389.
3- «بررسی فراوانی کم شنوایی نوزادان در معرض خطر در بخش های نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران» علی زمانی، علیرضا کریمی، محسن ناصری، الهه امینی، محمد میلانی، امیرآروین سازگار، سید موسی صدر حسینی، محمد صادقی حسن آبادی، فاطمه نیری، فیروزه نیلی، مامک شریعت، مصطفی وثیق، فریبا نساج، فاطمه زمانی، نرگس زمانی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 68، شماره 1، فروردین 89..
4- « تعیین توزیع تنش و کرنش استخوان اطراف ایمپلنت در طرح All-on-4 به روش آنالیز اجزای محدود » روشنک بقایی نائینی، سعید نوکار، سیده هستی برقعی، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 23، شماره 2، تابستان 89..
5- «گزارش یک مورد انکوسیتومای پاروتید» محمدتقی خرسندی، مسعود نادرپور، نیکزاد شهیدی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دوره 31، شماره 3، پاییز 1388.
6- «رابطه بین زمان شروع تغذیه از راه ژژنوستومی با عوارض ناشی از آن پس از جراحی بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستان امیراعلم» جلال رضایی، محمدتقی خرسندی آشتیانی، حسن توکلی، خلیل اسفندیاری، مونا حیدرعلی، زهرا مختاری، عاطفه بصیری، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 27، شماره 2، تابستان 88.
7- »بررسی مارکرهای بیولوژیک نمونه های بیوپسی کارسینوم سلول سنگفرشی زبان و ارتباط با متاستاز غدد لنفاوی گردنی» ضیاء الدین مدنی کرمانی، محمدتقی خرسندی، نسرین یزدانی، فاطمه میراشرفی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 7، مهر 1388.
8- »بررسی عملکرد سیستم دهلیزی به دنبال کاشت حلزون» دکتر مسعود متصدی زرندی، مریم عمادی، دکتر محمد تقی خرسندی آشتیانی، عبدالرضا شیبانی زاده، فرزاد موبدشاهی، مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، دوره 21، شماره 55، بهار 1388.
9- «بررسی 8 ساله ی تومورهای بدخیم سینوس های پارانازال در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران» محسن نراقی، ابراهیم کریمی، ام البنین معتمد، مونا حیدرعلی، مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، دوره 21، شماره 56، تابستان 88..
10- «تأ ثیر میتومایسین-C موضعی در درمان تنگی های لارنگوتراکئال پس از لیزر و دیلاتاسیون» پیمان دبیرمقدم، محسن شریفی، سید مسیح بنی هاشم، زهرا مختاری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 10، دی 1388.
11- «پماد موپیروسین در کنترل عفونت های ناشی از کاتترهای ورید مرکزی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی» جلال رضایی، خلیل اسفندیاری، حسن توکلی، محمود صدوقی، مهرداد حسیبی، مهرداد بهزادی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 6، شهریور 1388.
12- «بازسازی لاله گوش در میکروتیای مادرزادی با استفاده از غضروف دنده هموگرافت تهیه شده در بانک فراورده های پیوندی ایران» علیرضا کریمی یزدی، امیرآروین سازگار، حمیدرضا آقایان،سید موسی صدر حسینی،بابک ارجمند، علی توسلی، سید حسن امامی رضوی، مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 66، شماره 9، آذر 87، صفحات 663-658.
13- «نوروپاتي شنوايي در دو بيمار مبتلا به نوروپاتي عمومي: گزارش موردي» زهرا جعفري، حسن‌عشايري، پريچهر احمدي، مسعود متصدي‌زرندي، مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران، ؛ دوره 66، شماره 3، خرداد1387، صفحات 221-227.
14- «سايكوآكوستيك و درك گفتار در افراد مبتلا به نوروپاتي شنوايي و افراد طبيعي» زهرا جعفري، پريچهر احمدي، حسن عشايري، مسعود متصدي زرندي، سعيد ملايري، مجله پژوهش در پزشكي دانشكده پزشكي شهيد بهشتي، ، دوره 32، شماره 1، بهار1387، صفحات 19-26.
15- «يافته‌هاي پاسخ برانگيخته پايدار شنوايي در بزرگسالان مبتلا به نوروپاتي/ناهمزماني شنوايي» زهرا جعفري، پريچهر احمدي، حسن عشايري، مسعود متصدي زرندي, مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، دوره 15، شماره 58 ، بهار1387، صفحات 97-108.
16- «پالاتوپلاستي به روش راديوفركانس جهت كنترل خُرخُر» مژگان كياني آسيابر، هادي صميمي اردستاني، جلال مهديزاده مجله دانشكده پزشكي تهران، دوره 66، شماره 2، ارديبهشت1387، صفحات 118-122.
17- شیوع ناهنجاریهای سرو گردن در ازدواج های فامیلی در مراجعه کنندگان به درمانگاه ژنتیک» ابراهیم رزم پا، سیروس عظیمی، مصطفی سلطان سنجری، حسین نظری، عادل قاسمپور، مریم یوسفی، مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 66، شماره 7، مهر 87، صفحات 520-515.
18- «بررسی تغییرات اودیومتریک بعد از بای – پس شریان کرونر» محمد تقی خرسندی، مهناز محمدی، مسعود متصدی زرندی، محمد حسین ماندگار، محمد علی یوسف نیا، بردیا ثابت آزاد، مجله دانشکده علوم پزشکی تهران، دوره 65، شماره 7 ، مهر 1386 صفحات 67-64 .
19- «بررسی تعییرات کلینیکی و آزمایشگاهی تیروئید پس از لارنژکتومی توتال در کانسر حنجره» مسعود متصدی زرندی، محمد تقی خرسندی آشتیانی، علیرضا سنمار، حمید رضا شاعری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65، شماره 3، خرداد 1386 صفحات 61-55.
20- «شیوع متاستاز مخفی گردنی در بیماران با گردن مرحله No در کارسینوم های سلول سنگفرشی راه هوایی- غذایی فوقانی» دکتر نیکزاد شهیدی، دکتر محمد تقی خرسندی آشتیانی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره 29، شماره 2، تابستان 1386 ، صفحات 99-95.
21- «بررسي تأثير بيلي روبين بالاي نوزادي بر دستگاه شنوايي» زهرا جعفري، سعيد ملايري، مسعود متصدي زرندي، مجله شنوايي شناسي ،دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 16، شماره 2،1386، صفحات 30-37 .
22- «بررسي عملكرد پاسخ هاي حلزوني و پاسخ شنوايي ساقه مغز در بزرگسالان مبتلا به نوروپاتي/ ناهمزماني شنوايي و افراد داراي شنوايي طبيعي» زهرا جعفري، پريچهر احمدي، حسن عشايري، مسعود متصدي زرندی، شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 16، شماره 1،1386،صفحات 36-46.
23- «بررسي پاسخهاي ايمني هومورال در بيماران مبتلا به عفونت هاي مكرر گوش، حلق و بيني » عليرضا كريمي، آنا عيسائيان، اصغر آقامحمدي، مصطفي معين، فريبرز زنديه، اردوان تاج ديني، سينا عبداله زاده، امير حسين طاهائي، امير آروين سازگار، مجله بيماري هاي كودكان ايران، دوره 17، شماره 1 ، بهار 1386،صفحات 5-13.
24- «دگزامتازون در کاهش ادم و اکیموز اطراف چشم و خونریزی حین عمل در رینوپلاستی: یک مطالعه آینده نگر» پیمان دبیر مقدم، محمد حسین برادران فر، فاطمه گوئینی، ویدا آیت الهی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65، شماره8، آبان 1386 ، صفحات 29-34.
25- «تعیین اثر دگزامتازون وریدی و بوپیواکائین موضعی در استفراغ و درد بعد از تونسیلکتومی» پیمان دبیرمقدم، محمد حسین برادران فر، ویدا آیت اللهی، مجید شکیباپور، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65 ،شماره ،5 مرداد 1386 ، صفحات 69-65 .
26- «خصوصيات دموگرافيك و ريسك فاكتورها در 320 مورد كانسر تيروئيد» ابراهیم رزم پا، محمد صادقی حسن آبادی، نسترن آصفی، محسن عربی، مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 65 ، شماره2،ارديبهشت 1386.
27- « ایجاد سوراخ نایی مروی و گذاشتن پروتز صوتی در بیماران بدون حنجره بیمارستانهای امیراعلم و امام ، 82-80 » محمد تقی خرسندی اشتیانی، غلامعلی دشتی خویدکی، سیدهادی صمیمی اردستانی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دوره 64 ، شماره 1، فروردین 1385 ،صفحات 31-27 .
28- « وجود بیو فیلم میکروبی در مخاط سینوس اتموئید در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن مقاوم به درمان به کمک میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ » محسن نراقی، یاشا عمیدی، علی اسلامی فر، مجله گوش، گلو ، بینی و حنجره ایران، دوره 18 ، شماره 46 ، زمستان 1385 ، صفحات 184-181.
29- « عوامل موثر بر روند مانور بازگردانی ذرات (CRM) در بیماران مبتلا به سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم(BPPV)» ، منصوره عادل قهرمان، فهیمه حاجی ابوالحسن، محسن نراقی، مهین صدایی، ابراهیم انتظاری، مجید حدادی اول، پرویز کمالی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دوره 64 ، شماره 3، خرداد 1385 ،صفحات 77-69 .
30- « تظاهر ماستوییدیت سلی به صورت کری و فلج عصب صورتی یکطرفه و توده گردنی؛ گزارش یک بیمار و بررسی متون » امیر آروین سازگار، روح انگیز صفی خانی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دوره 64 ، شماره 3، خرداد 1385 ، صفحات 115-109.
31- « بررسی نتایج تانسیلکتومی به روش رادیو فرکوئنسی در بیمارستان امیراعلم » مجتبی محمدی اردهالی، سیدهادی صمیمی اردستانی ، پیمان برومند، معصومه سیدی، امین آمالی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دوره 64 ، شماره 10 ، دی ماه 1385 ، 38-33 .
32- « بررسی ارزش تشخیصی رادیوگرافیک پانورامیک و سی تی اسکن کرونال و آگزیال در تشخیص شکستگی های فک تحتانی در مقایسه با نتایج عمل جراحی » پیمان دبیرمقدم، شبنم آذری، فاطمه عزالدینی اردکانی، عبدالرضا صدر ارحامی، حمیدرضا منصوریان، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، دوره 14 ، شماره 2 ، تابستان 1385 ، صفحات 14-9.
33- « معرفی شاخصه های سندرمی با کاهش شدید درک گفتار نامتناسب با آستانه شنوایی» سوسن عبدی، محمد حسن خالصی، مسعود نادرپور، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 64 ، شماره 10 ، دی ماه 1385 ،صفحات 53-49.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت طب نگار