فعالیت های آموزشی

فوریه 27, 2018

دانلود مطالب آموزشی

جستجو در pubmed
فوریه 27, 2018

دوره های بازآموزی

برگزاری یک دوره بازآموزی حنجره برای متخصصان برگزاری یک دوره مدون بازآموزی مباحث گوش و ماگزیلوفاشیال برگزاری چندین دوره بازآموزی برای پزشکان عمومی برگزاری 8 دوره […]
فوریه 27, 2018

کنفرانس ها و ژورنال کلاب ها

برگزاری کنفرانسهای علمی هفتگی و ژورنال کلاب تخصصی گوش و حلق و بینی
فوریه 27, 2018

کارگاه ها و سمینارها

برگزاری 5 دوره کارگاه آندوسکوپی سینوس (Live Surgery) برگزاری 10 دوره کارگاه تشریح استخوان تمپورال و دو دوره برای متخصصین خارجی برگزاری یک دوره سمپوزیوم دستاوردهای […]