آوریل 18, 2017
gosh pakkon1

استفاده از گوش‌پاک‌کن ممنوع!

وقتی از گوش پاک‌کن استفاده می‌کنید، در واقع موم گوش را عمیق‌تر به داخل گوش و جایی که نباید باشد فرو می‌کنید و ممکن است جلو […]
آوریل 13, 2017
dr borghei333

اولین دوره آکادمی جهانی بازتوانی پس از لارنژکتومی در ایران برگزار شد.

اولین دوره آکادمی جهانی بازتوانی پس از لارنژکتومی در ایران برگزار توسط گروه گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن و مرکز تحقیقات […]