رابطه بین زمان شروع تغذیه از راه ژژنوستومی با عوارض ناشی از آن پس از جراحی بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستان امیراعلم

جلال رضایی، محمدتقی خرسندی آشتیانی، حسن توکلی، خلیل اسفندیاری، مونا حیدرعلی، زهرا مختاری، عاطفه بصیری، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 27، شماره 2، تابستان 88