به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و بموجب اساسنامه مربوطه ، مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن که در ابتدا مرکز تحقیقات شنوایی نامیده شده بود در سال 1373 تاسیس گردید و به دنبال گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ، مرکز موفق به اخذ موافقت اصولی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1383 گردید. فعالیتهای مرکز در قالب پروژه های پژوهشی و خدمات تخصصی ادامه یافت و در تاریخ 19/10/1386 با مجوز شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور و موافقت وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت قطعی مرکز صادر گردید و این مرکز همچنان در زمینه فعالیت های پژوهشی در قالب پروژه های مصوب ، برگزاری دوره های بازآموزی ، برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی و برگزاری کنگره های بین المللی فعالیت خود را ادامه می دهد.

مقدمه

با گسترش روزافزون دامنه اطلاعات پزشکی و ایجاد شاخه های جدید در رشته های مختلف آن و با بالا رفتن انتظارات آحاد جامعه بشری برای حل معضلات و بیماریهای مهلک و صعب العلاج انسانی و با توجه به اینکه رشته گوش و حلق و بینی یکی از رشته های مورد نیاز جامعه می باشد بطوریکه پس از رشته های داخلی بیشترین بیماران مراجعه کننده به کلینیکهای پزشکان عمومی را بیماران گوش و حلق و بینی تشکیل می دهند ؛ در سالهای اخیر پیشرفتهای بسیاری در این رشته حاصل شده است و به جهت وسعت یافتن این رشته زیر شاخه های متعددی از جمله اتولوژی ، نوراتولوژی ، جراحی قاعده جمجمه ، جراحی سر و گردن ، رینولوژی ، آندوسکوپی سینوس ، فک و صورت ، لارنگولوژی ، گوش و حلق و بینی اطفال بوجود آمده است .

پیشرفت تکنولوژی از یک سو و اعمال جراحی فانکشنال و افزایش بهبود در تکنیکهای جراحی این رشته از سوی دیگر، موجب آن شده که تواناییهای متخصصین این رشته افزایش یافته و پیشرفت زیادی در بهبود کیفیت و کمیت زندگی بیماران ایجاد شود . بدیهی است جهت رسیدن به کمال و پیشرفت روز افزون ضرورت نیاز به تحقیق و تولید علم در سالهای اخیر ؛ بیشتر احساس می شود که با این هدف مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن شروع بکار کرده و به اهداف بسیاری دست یافته که به اهم آنها اشاره می شود.