تاریخچه وزمان تاسیس کلینیک

کلینیک سرگیجه از سال 1375 در بیمارستان امیراعلم تاسیس شد و در سال 1379 در بیمارستان امام خمینی شروع به کار کرده است در حال حاضر کلینیک سرگیجه روزهای یکشنبه و سه شنبه بعدازظهر در بیمارستان امیراعلم و در روزهای یکشنبه صبح در بیمارستان امام خمینی تشکیل میگردد.

برنامه ها و اهداف کلینیک در بیمارستان امیراعلم

 1. تشخیص و درمان صحیح بیماران مبتلا به سرگیجه بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد علمی
 2. آموزش دستیاران و فلوهای فوق تخصصی گوش در زمینه بیماری های سیستم وستیبولار
 3. انجام پروژه های پژوهشی در زمینه بیماری های سیستم وستیبولار

مختصری درباره علل ، علائم ، تشخیص و درمان سرگیجه در این کلینیک: در این کلینیک اساس تشخیص بر شرح حال پایه ریزی شده است و بیماران به دو دسته با سرگیجه های واقعی و غیر واقعی تقسیم می شوند . با توجه به اینکه سرگیجه های غیر واقعی اغلب منشاء غیر اتولوژیک دارند این بیماران به درمانگاههای نورولوژی – چشم یا داخلی و غدد ارجاع داده می شوند. بیماران با سرگیجه های واقعی بر اساس مدت زمان سرگیجه و نیز علائم همراه ، تشخیص بیماری های مربوطه برایشان گذاشته شده و تحت جدید ترین روشهای درمانی قرار می گیرند.

تحقیقاتی که در این زمینه در کلینیک انجام شده است

 1. اثر داروی Betahistine بر بیماران منیر به صورت Prospective و Double blind
 2. تاثیر مانورهای CRM در درمان BPPV
 3. تاثیر استروئید Intratympainc بر بیماران مبتلا به منیر مقاوم به درمان دارویی خوراکی
 4. بررسی Vemp در بیماران منییر

نحوه مراجعه بیماران و FOLLOW UP آنان

با توجه به نوع بیماری و شدت حملات سرگیجه بیماران در هر بار مراجعه با برنامه زمان بندی شده توصیه به مراجعات بعدی برایشان انجام می شود و تا درمان کامل بیماری پیگیری خواهد شد.

روزهای یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر در بیمارستان امیراعلم بیماران پذیرش خواهند شد.

امکانات این کلینیک برای بیماران

 1. حضور پزشکان و پرسنل خبره و با تجربه جهت تشخیص و درمان بیماران با شکایت و سرگیجه و انجام تست های کلینیکی متعدد در درمانگاه
 2. تشکیل پرونده جهت پیگیری بیماران و حفظ سوابق آنها
 3. امکانات پاراکلینیکی مانند : ادیومتری – ABR – در بخش اودیولوژی بیمارستان که همزمان با ساعت کار درمانگاه فعال است.
 4. سایر تست های پاراکلینیکی سیستم وستیبولار مانند :VNG ، VEMP و …. با همکاری کلینیک سرگیجه دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام میگردد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن بیمارستان امیراعلم 9-66706106 قسمت درمانگاه ها تماس حاصل فرمایید.