تاریخچه و زمان تاسیس کلینیک

کلینیک آندوسکوپی سینوس در شهریور ماه 1377 توسط اساتید برجسته گوش ، گلو ، و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس شد.

برنامه ها و اهداف کلینیک در بیمارستان امیراعلم

این کلینیک در راستای آموزش دستیاران تخصصی در زمینۀ تشخیص دقیقتر بیماری های بینی و سینوس و مراقبت های پس از عمل جراحی آندوسکوپیک سینوس با حضور منظم دستیاران برقرار می باشد.

مختصری در باره تشخیص و درمان سینوزیت در این کلینیک

اقدامات عمدۀ انجام شده دراین کلینیک تشخیصی است و ا زآنجا که تشخیص صحیح زیر بنای اصلی درمان است ، از طریق آندوسکوپی بینی و سینوس ها بسیاری از علل مختلف سینوزیت مانند ناهنجاری های آناتومیک ، پولیپ ها ، انحراف بینی و آلرژی تشخیص داده می شود تا درمان صحیح درمورد آنها صورت گیرد.

تحقیقاتی که در این زمینه در کلینیک انجام شده است

بیماران مراجعه کننده به این کلینیک اکثراً مبتلا به پولیپ های بینی و سینوزیت هستند که در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار می گیرند مقالات مختلفی در این زمینه به چاپ رسیده است یک نمونه از آن مقالۀ بررسی نتایج جراحی آندوسکوپیک سینوس است که در مجله دانشکده پزشکی منتشر شده است.

نحوه مراجعه بیماران و FOLLOW UP آنان

بیماران بر اساس نوبت تعیین شده از قبل مراجعه می کنند و زمان مراجعۀ بعدی آنان بر اساس فواصل منظم پیگیری های بعد از جراحی تعیین می شود معمولاً اولین آندوسکوپی تشخیصی پس از جراحی آندوسکوپی سینوس ، در هفته دوم پس از جراحی انجام می شود.

امکانات این کلینیک برای بیماران

  • آندوسکوپی تشخیصی بینی و سینوس ها
  • آندوسکوپی نازوفارنکس
  • بیوبسی بینی و نازوفارنکس
  • ساکشن ترشحات سینوس ها در بیماران پس از جراحی

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن بیمارستان امیراعلم 9-66706106 قسمت درمانگاه ها تماس حاصل فرمایید.