• برگزاری 5 دوره کارگاه آندوسکوپی سینوس (Live Surgery)
 • برگزاری 10 دوره کارگاه تشریح استخوان تمپورال و دو دوره برای متخصصین خارجی
 • برگزاری یک دوره سمپوزیوم دستاوردهای نوین جراحی گوش میانی و خارجی
 • برگزاری 4 دوره سمینار رینوپلاستی
 • همکاری در برگزاری دو کنگره بین المللی گوش و حلق و بینی توسط انجمن جراحان گوش و حلق و بینی
 • برگزاری 2 سمینار حنجره
 • برگزاری سه دوره کارگاه تازه های رینوپلاستی
 • برگزاری کارگاه Scientific Writing سطح مقدماتی
 • برگزاری کارگاه Scientific Writing سطح متوسط
 • برگزاری کارگاه Scientific Writing سطح پیشرفته
  • The Fourth workshop on Temporal Bone Dissection– Mordad 10-12,1386
  • Seminars on New Finding about rhinoplasty- Tir 27-29,1386
  • Holding workshops on Sinus Endoscope-Esfand 1385
  • Holding workshops on Temporal Bone
  • Holding workshops on Scientific Writing- Day 1382