پنجاه و یکمین کارگاه عملی تشریح استخوان (ششمین کارگاه بین المللی) توسط مرکز تحقیقات و گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

ششمین کارگاه بین المللی تشریح استخوان همزمان با پنجاه و یکمین کارگاه عملی تشریح استخوان تمپورال و جراحی زنده گوش از تاریخ 18-15 اسفند 97 در بیمارستان امیراعلم برگزار گردید.

دکتر پدرام برقعی دبیر علمی و اجرایی این کارگاه اظهار داشت: این کارگاه بین المللی به زبان انگلیسی و برای هفت نفر از متخصصین گوش و حلق و بینی از شهر سلیمانیه عراق برگزار شد. شرکت کنندگان در این کارگاه سه روز بطور عملی با تشریح استخوان تمپوال زیر نظر اساتیدی همچون دکتر خرسندی، دکتر برقعی و دکتر دبیری و … آشنا شدند. در روز چهارم نیز شرکت کنندگان جراحی گوش را که بصورت زنده و کامل توسط دکتر پدرام برقعی انجام گردید، آموزش دیدند.