مقالات منتشر شده در مجلات فارسی :
1- «وجود بیو فیلم میکروبی در مخاط سینوس اتموئید در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن مقاوم به درمان به کمک میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ» محسن نراقی، یاشا عمیدی، علی اسلامی فر، مجله گوش، گلو ، بینی و حنجره ایران، دوره 18 ، شماره 46 ، زمستان 1385 ، صفحات 184-181.
2- «بررسی ارزش تشخیصی رادیوگرافیک پانورامیک و سی تی اسکن کرونال و آگزیال در تشخیص شکستگی های فک تحتانی در مقایسه با نتایج عمل جراحی» پیمان دبیرمقدم، شبنم آذری، فاطمه عزالدینی اردکانی، عبدالرضا صدر ارحامی، حمیدرضا منصوریان، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، دوره 14 ، شماره 2 ، تابستان 1385 ، صفحات 14-9.
3- «بررسی نتایج تانسیلکتومی به روش رادیو فرکوئنسی در بیمارستان امیراعلم» مجتبی محمدی اردهالی، سیدهادی صمیمی اردستانی ، پیمان برومند، معصومه سیدی، امین آمالی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دوره 64 ، شماره 10 ، دی ماه 1385 ، 38-33 .
4- «تعیین اثر دگزامتازون وریدی و بوپیواکائین موضعی در استفراغ و درد بعد از تونسیلکتومی» پیمان دبیرمقدم، محمد حسین برادران فر، ویدا آیت اللهی، مجید شکیباپور، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65 ،شماره ،5 مرداد 1386 ، صفحات 69-65 .
5- «شیوع متاستاز مخفی گردنی در بیماران با گردن مرحله No در کارسینوم های سلول سنگفرشی راه هوایی- غذایی فوقانی» دکتر نیکزاد شهیدی، دکتر محمد تقی خرسندی آشتیانی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره 29، شماره 2، تابستان 1386 ، صفحات 99-95.
6- «دگزامتازون در کاهش ادم و اکیموز اطراف چشم و خونریزی حین عمل در رینوپلاستی: یک مطالعه آینده نگر» پیمان دبیر مقدم، محمد حسین برادران فر، فاطمه گوئینی، ویدا آیت الهی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65، شماره8، آبان 1386 ، صفحات 29-34.
7- »بررسی عملکرد سیستم دهلیزی به دنبال کاشت حلزون» مسعود متصدی زرندی، مریم عمادی، محمد تقی خرسندی آشتیانی، عبدالرضا شیبانی زاده، فرزاد موبدشاهی، مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، دوره 21، شماره 55، بهار 1388.
8- «پماد موپیروسین در کنترل عفونت های ناشی از کاتترهای ورید مرکزی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی» جلال رضایی، خلیل اسفندیاری، حسن توکلی، محمود صدوقی، مهرداد حسیبی، مهرداد بهزادی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 6، شهریور 1388.
9- »بررسی مارکرهای بیولوژیک نمونه های بیوپسی کارسینوم سلول سنگفرشی زبان و ارتباط با متاستاز غدد لنفاوی گردنی» ضیاء الدین مدنی کرمانی، محمدتقی خرسندی، نسرین یزدانی، فاطمه میراشرفی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 7، مهر 1388.
10- «بررسی 8 ساله ی تومورهای بدخیم سینوس های پارانازال در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران» محسن نراقی، ابراهیم کریمی، ام البنین معتمد، مونا حیدرعلی، مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، دوره 21، شماره 56، تابستان 88.
11- «تأ ثیر میتومایسین-C موضعی در درمان تنگی های لارنگوتراکئال پس از لیزر و دیلاتاسیون» پیمان دبیرمقدم، محسن شریفی، سید مسیح بنی هاشم، زهرا مختاری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 10، دی 1388.
12- «رابطه بین زمان شروع تغذیه از راه ژژنوستومی با عوارض ناشی از آن پس از جراحی بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستان امیراعلم» جلال رضایی، محمدتقی خرسندی آشتیانی، حسن توکلی، خلیل اسفندیاری، مونا حیدرعلی، زهرا مختاری، عاطفه بصیری، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 27، شماره 2، تابستان 88
13- «ارزیابی اختلالات دهلیزی در بیماران دارای کاشت حلزون با استفاده از پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی» مسعود متصدی زرندی، محمدتقی خرسندی، نیما رضازاده، نسرین یزدانی، فرهاد مختاری نژاد، آرش بیات، معصومه روزبهانی، مجله شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 19، شماره 2، 1389.
14- « پلی مورفیسم ژن CD14 در بیمارن مبتلا به پولیپوز بینی» نسرین یزدانی، مهسا محمد آملی، علی مرساقیان، علی باقری حق، فروغ سیاح پور، رضا فتوحی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 68، شماره 7، مهر 89..
15- «پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی(VEMP) در کودکان» نیما رضازاده، محسن احدی، حسین طالبی، مسعود غریب، نسرین یزدانی، مجله دانشکده توانبخشی، دوره 11، شماره 5، زمستان 89.
16- «بررسی ده ساله استئومای سینوس پارانازال در بیمارستان امیراعلم تهران» محسن نراقی، سیدضیاءالدین مدنی کرمانی، سیده فرناز محمدنژاد، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 69، شماره 10، دی 90.
17- «بررسی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در بخش اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1389» سید محمد هادی موسوی، حسین درگاهی، مهرداد حسیبی، زهرا مختاری، گلسا شهام، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت) ، دوره 5، شماره 1، بهار 90.
18- «بررسی اثر پروفیلاکسی دگزامتازون بر روی تهوع و استفراغ بعد از جراحی استاپدکتومی» محمدتقی خرسندی آشتیانی، زهرا مختاری، فاطمه حاجی محمدی، لاله قدیریان، مجله علمی سازمان نظام پزشکی، دوره 29، شماره 3، پاییز 90، صفحات 241-237.
19- «تغییر آستانه شنوایی اندازه گیری شده با ادیومتری با تون خالص بعد از شلیک گلوله در کارکنان نظامی بدون حفاظت شنوایی» محمد قاسمی، بابک ساعدی، محمد مجتهد، مریم رضایی، مجله طب نظامی، دوره 13، شماره 4، زمستان 90.
20- «بررسی روند پیشرفت درک گفتار در کودکان دارای کاشت حلزون» نسیم منوچهری، منصوره عادل قهرمان، فرزاد موبدشاهی، مسعود متصدی زرندی، مجله شنوایی شناسی، دوره 20، شماره 2، سال 1390.
21- «فراوانی فشار خون بالا و ارتباط آن با وزن تولد و وزن کنونی در دانش آموزان مدارس شهر تهران» سینا مرادمند، محمدرضا گنجی، علی پاشا میثمی، زهرا اکبری، سیده ضحی میرخانی، نرگس تبریزچی، زهرا مختاری، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت) ، دوره 5، شماره 4، آذر و دی 90.
22- «مقایسه بیان آهنگ گفتار در کودکان استفاده کننده از کاشت حلزون با کودکان دارای شنوایی هنجار» نرگس کرد، محمد رحیم شاهبداغی، سیده مریم خدامی، ماندانا نوربخش، مسعود متصدی زرندی، شنوایی شناسی، دوره 21، شماره 2، 1391.
23- «بررسی سنین تشخیص کم شنوایی و انجام کاشت حلزون در کودکان کم شنوا» زهرا جدی، زهرا جعفری، مسعود متصدی زرندی، شنوایی شناسی، دوره 21، شماره 2، 1391.
24- «یافته های ویدیواستروبوسکوپی در مبتلایان ضایعات خوش خیم تارهای صوتی: گزارش کوتاه» پیمان دبیرمقدم، سارا عظیمیان، زهرا مختاری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 70، شماره 8، آبان 91.
25- «مقایسه امتیاز شاخص معلولیت صدا (VHI) در بیماران دارای توده های حجمی حنجره و افراد سالم» پیمان دبیرمقدم، عذرا آقادوست، مهدی بازیار، علیرضا آقادوست، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی نوین، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 9، شماره 7، زمستان1394.