فراخوان دعوت به همکاری با تومور بانک سر و گردن مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی به منظور تسهیل و گسترش روند تحقیقات مولکولی در زمینه سرطان لارنکس، نمونه های بیولوژیک تومور لارنکس نگهداری شده در تومور بانک خود را به همراه اطلاعات مربوط به آن در قالب تفاهم نامه همکاری پژوهشی در اختیار اساتید و محققان مراکز تحقیقاتی کشور قرار می دهد. جهت آگاهی از شرایط و اصول همکاری فی مابین و اخذ اطلاعات تکمیلی لطفا با شماره 66349253 تماس حاصل فرمایید.