طرح های مصوب مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی

1- طرح تحقيقاتي با عنوان «بررسی فراوانی نسبی پاتولوژی مثبت در بیوپسی های blind از اپیتلیوم اطراف حاشیه جراحی در بیماران دچار SCC محدود (T2 , T1) زبان دهانی پس از خارج کردن تومور با حاشیه منفی در Frozen Section» مجري طرح : دکتر خورسندي آشتياني- خاتمه یافته
2- طرح تحقيقاتي با عنوان«آسيب شناسي مخاط سينوس و بافت پوليپ در بيماران مبتلا به سينوزيت مزمن و آسم در مقايسه با بيماران مبتلا به سينوزيت مزمن بدون آسم» مجري طرح : دکتر محمدي اردهالي- خاتمه یافته
3- طرح تحقيقاتي با عنوان«مقايسه اثر بخش بودن استعمال موضعي داروي ميتومايسين با كوتر شيميايي در درمان بافت گرانولاسيون در حفره ماستوئيد پس از جراحي ماستوئيدكتومي Canal Wall Down در سال 1385 در مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)» مجري طرح : دکتر كريمي يزدي – خاتمه یافته
4- طرح تحقيقاتي با عنوان«بررسی آناتومیك ابعاد و زواياي استخواني سقف اتموييد با استفاده از آناليز سي تي اسكن كرونال سينوسهاي پارانازال» مجري طرح : دکتر سازگار- خاتمه یافته
5- طرح تحقيقاتي با عنوان«بررسي ميزان تغييرات شاخص هاي تغذيه اي در بيماران مبتلا به كانسر حنجره به دنبال عمل جراحي لارنژكتومي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم بين سالهاي 1385 تا 1386» مجري طرح : دکتر يزداني – خاتمه یافته
6- طرح تحقيقاتي با عنوان«بررسي اثر استروئيد اينتراتيمپانيک در بيماري منيير مقاوم به درمان» مجري طرح : دکتر پدرام برقعي- خاتمه یافته
7- طرح تحقيقاتي با عنوان«مقایسه تاثیر کلاریترومایسین و کلاریترومایسین بعلاوه سیتریزین در مدیریت درمانی بیماران مبتلا به پولیپوزیس شدید بینی» مجري طرح : دکتر مهديزاده سراج – خاتمه یافته
8- طرح تحقيقاتي با عنوان«بررسی چگونگی پاسخدهی ناشنوايان حامل جهش در ژن GJB2 بعد از كاشت حلزون شنوایی در بيمارستان امير اعلم» مجري طرح : دکتر متصدي زرندي- خاتمه یافته
9- طرح تحقيقاتي با عنوان«بررسی فراوانی فیستول فارنگوکوتانئوس پس از لارنژکتومی توتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در فاصله سالهای 1379 تا 1384 و عوامل موثر بر آن» مجري طرح : دکتر صادقي- خاتمه یافته
10- طرح تحقيقاتي با عنوان «مقايسه Intralesional Cidofovir و لیزر CO2 در درمان بيماران مبتلا به Juvenile Laryngeal Papillomatosis مراجعه کننده به بيمارستان اميراعلم» مجري طرح : دکتر دبيرمقدم- خاتمه یافته
11- طرح تحقيقاتي با عنوان «بررسي فراواني متاستازهاي ميكروسكوپيك به تفكيك در level هاي IIو III و IV گردن در تومورهاي سوپراگلوتيك N0» مجري طرح : دکتر صميمي اردستاني- خاتمه یافته
12- طرح تحقيقاتي با عنوان«بررسي مقايسه اي تاثير ميتومايسينC موضعي در درمان تنگي هاي لارنگوتراكئال در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم طي سالهاي85تا86» مجري طرح : دکتر دبيرمقدم – خاتمه یافته
13- طرح تحقيقاتی با عنوان«تعيين نتايج و عوارض تغذيه با ژژونوستومي به روش stamm بعد از جراحي لارنگوفارنژكتومي، پانكراتكتومي، كانسر مري در بيمارستان اميراعلم در سال 1386-1385» مجري طرح : دکتر رضايي – خاتمه یافته
14- طرح تحقيقاتي با عنوان«بررسي ارزش تشخيصي frozen-section در تومورهاي غدد بزاقي ماژور در بيمارستان اميراعلم طي سالهاي 1385 و نيمه اول سال 1386» مجري طرح : دکتر يزداني- خاتمه یافته
15- طرح تحقيقاتي با عنوان«بررسي عملكرد سيستم دهليزي در بيماراني كه تحت عمل جراحي كاشت حلزون قرار گرفته اند» مجري طرح : دکتر متصدي زرندي – خاتمه یافته
16- طرح تحقيقاتي با عنوان «بررسي مشكلات خواندن و نوشتن در كودكان كاشت حلزون شده (بيمارستان اميراعلم) در پايان كلاس اول ابتدايي» مجري طرح : دکتر پدرام برقعي – خاتمه یافته
17- طرح تحقيقاتي با عنوان «بررسي پتانسيلهاي برانگيخته شنواييmiddle Latencyو Long–Latency در بيماران مبتلا بهNoise Induced Hearing Loss در سال 1385 در بيمارستان اميراعلم» مجري طرح : دکتر خورسندي آشتياني – خاتمه یافته
18- طرح تحقيقاتي با عنوان«بررسی میزان تغییرات سیستم وستیبولر به دنبال کاشت حلزون در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی شدید در بیمارستان امیراعلم در سال 1385» مجري طرح : دکتر متصدي زرندي- خاتمه یافته
19- طرح تحقيقاتي با عنوان«بررسی تآثیر کاندیشنینگ بر میزان امپدانس الکترودهای سیستم کاشت حلزون کلاریون» مجري: دکتر متصدي زرندي – خاتمه یافته
20- طرح تحقيقاتي با عنوان «مقايسه فركانس فورمنتهاي اول و دوم در بافتهاي آوایی/hVd/ بین كودكان عادي و كودكان کاشت حلزون شده در بيمارستان امير اعلم تهران» مجري: دکتر متصدي زرندي- خاتمه یافته
21- طرح تحقيقاتي با عنوان «بررسي اثر پروفيلاكسي دگزامتازون بر روي تهوع و استفراغ بعد از عمل استاپدكتومي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم » مجري طرح: زهرا مختاري – خاتمه یافته
22- طرح تحقيقاتي با عنوان«بررسی ميزان عود کلستاتوم باقيمانده در روش تمپانوماستوئيدكتومي ICW با کنترل آندوسکوپيک در مقايسه با روش تمپانوماستوئيدكتومي CWD در بيماران مبتلا به کلستاتوم گوش مياني و ماستوئيد مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم در سالهاي 1384 و 1385» مجري : دکتر پدرام برقعي – خاتمه یافته
23- طرح تحقيقاتي با عنوان «بررسي اثر راديوتراپي با دوز بالا و شيمي درماني با سيس پلاتين همزمان قبل عمل در كاهش درجه سرطانهاي سينوسهاي پارانــازال با درجه T4 و T3 در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم در سالهاي 1386-1385» مجری طرح : دکتر متصدي – خاتمه یافته
24- طرح تحقيقاتي با عنوان «بررسی آندوسکو پیک واریاسیون آناتومی شریان کاروتید روی جسد در پزشکی قانونی تهران طی سالهای 86-87» مجری طرح : دکتر ساعدی- خاتمه یافته
25- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی تاثیر پماد موپیروسین و هپارین با وزن مولکولی کم در کاهش میزان عفونت های مرتبط با کاتتر مرکزی در بیماران دارای CV Line بستری در بیمارستان امیراعلم» مجری طرح : دکتر اسفندیاری- خاتمه یافته
26- طرح تحقیقاتی با عنوان «تاثیر ترانکسامیک اسید پروفیلا کتیک در کاهش میزان خونریزی حین عمل FESS در بیمارستان امیراعلم سال 87-1386» مجری طرح : دکتر حاجی محمدی – خاتمه یافته
27- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی میزان بهبود آستانه هدایت استخوانی بدنبال عمل جراحی استخوان رکابی در بیماران مبتلا به اتواسکلروز با افت شنوائی استخوانی» مجری طرح : دکتر کریمی یزدی – خاتمه یافته
28- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی نتایج استفاده از فلاپ استرنوکلیدوماستویید در بازسازی ضایعات خوش خیم و بدخیم سر و گردن» مجری طرح : دکتر جلال رضایی- خاتمه یافته
29- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی مقایسه ای ثبت پتانسیل های عضلانی بر انگیخته دهلیزی در افراد مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی فرکانس پایین و افراد با شنوایی طبیعی» مجری طرح : دکتر سازگار- خاتمه یافته
30- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی تاثیر سطح لیپوپروتئین های سرمی در کاهش شنوایی ناشی از صدا در کارگران شاغل در کارخانجات تعمیرات اساسی و مولد برق رجاء در تهران در سال 1386» مجری طرح : دکتر رزم پا – خاتمه یافته
31- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی بروز اختلالات شنوایی از مصرف پی دی فرون در بیماران هپاتیتC مزمن» مجری طرح : دکتر روشن
32- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی وضعیت موجود تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در بیماران کاندید عمل جراحی در سانتر ریفرال گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم در ماههای فعال کاری بیمارستان » مجری طرح : دکتر خاتمی مقدم – خاتمه یافته
33- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی میزان آلودگی با HPV (ویروس پاپیلومای انسانی) در نمونه های بیوپسی SCC زبان بیمارستان امیراعلم در طی سالهای 1386-1376 و بررسی ارتباط آن با متاستاز گردن» مجری طرح : دکتر مهدیزاده سراج- خاتمه یافته
34- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی مقایسه ای تاثیر PVA sponge در ایجاد عوارض و ناراحتی در بیماران مورد آندوسکوپی سینوس قرار گرفته در بخش ENT بیمارستان امام خمینی در طی سال 88-87» مجری طرح : دکتر ساعدی- خاتمه یافته
35- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی میزان 44CD, 53P , Cadherin.E ,EGFR در نمونه های بیوپسی SCC زبان بیمارستان امیراعلم سالهای 1386-1376 و بررسی اثر آن بر متاستاز گردن» مجری طرح : دکتر یزدانی- خاتمه یافته
36- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی میزان مواجهات صوتی و آسیب های شنوایی موقت و دائم ناشی از انفجارهای میدان تیر در دانشجویان دوره افسری دانشگاه امام حسین (ع) در سال 87» مجری طرح : دکتر ساعدی- خاتمه یافته
37- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی نقش عفونت هلیکوباکتر پیلوری تشخیص داده شده به روش PCR در ایجاد کانسر هیپوفارنکس» مجری طرح : دکتر اسفندیاری
38- طرح تحقیقاتی با عنوان «مقایسه ارزش تشخیصی Spiral CT scan virtual hypopharyngoscopy با DBL در stating قبل از عمل تومور بر اساس یافته های حین عمل در بیماران مبتلا به سرطان هیپوفارنکس» مجری طرح : دکتر توکلی- خاتمه یافته
39- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از اعمال جراحی راینولوژیک رایج در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388-1387» مجری طرح : دکتر نراقی- خاتمه یافته
40- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی ارتباط اختلال کارکرد بویایی پس ازتروما به سر و حجم پیاز بویایی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در سال 88 » مجری طرح : دکتر مهدیزاده سراج- خاتمه یافته
41- طرح تحقیقاتی با عنوان «مقایسه اثر استامینوفن خوراکی و رکتال در پیشگیری از درد بعد از عمل جراحی آدنوتونسیلکتومی در کودکان 3 تا 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم» مجری طرح : دکتر فاطمه حاجی محمدی- خاتمه یافته
42- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسي شيوع ژن ‏CD14‎‏ در بيماران مبتلا به پوليپوز بيني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امير اعلم در سال ‏‏88 » مجری طرح : دکتر یزدانی- خاتمه یافته
43- طرح تحقیقاتی با عنوان «عدم تقارن در دریافت محرکهای صوتی توسط گوش راست و چپ در بیماران مبتلا به اتواسکلروز یک طرفه مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در طول سال 1388» مجری طرح : دکتر متصدی – خاتمه یافته
44- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسي و مقايسه سطح شنوايي قبل وبعد از عمل در بيماران داراي تومور گلوموس مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم و علل موثر بر آن در سال 1388 و 1387» مجری طرح : دکتر متصدی- خاتمه یافته
45- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی اثر آسیکلوویر در کنترل حملات بیماران مبتلا به بیماری منییر» مجری طرح : دکتر متصدی- خاتمه یافته
46- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی اثر اوندانسترون بر روی وزوز گوش: کارآزمايی بالينی دوسوکور کنترل شده با دارونما» مجری طرح : دکتر متصدی- خاتمه یافته
47- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسي اثر غرغره ليدوكائين روي گلودرد و سرفه ناشي از لوله گذاري داخل ناي بعد از عمل جراحي الكتيو گوش در بيمارستان اميراعلم در سال 1388» مجری طرح: دکتر حاجی محمدی- خاتمه یافته
48- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی موتاسيون -403 G/A ژن RANTES در بیماران مبتلا به منییر مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم» مجری طرح: دکتر یزدانی- خاتمه یافته
49- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی ميزان بيان ژن فاکتور مهارکننده ماکروفاژ (Macrophage in habitory factory) MIF در خون بیماران مبتلا به منییر مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در مقایسه با گروه کنترل در سالهای 1389-1390» مجری طرح: دکتر یزدانی- خاتمه یافته
50- طرح تحقیقاتی(HSR) با عنوان «ايجاد شبكه بانكي تومورهاي سروگردن در ايران » مجری طرح: دکتر محمدتقی خرسندی- خاتمه یافته
51- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی نتایج جراحی روش انسزیون Alar rim (با تکنیک جدید) در مقایسه با روش کلاسیک در بیماران مراجعه کننده جهت رینوپلاستی باز (Open) به بیمارستان امیراعلم از سال 90-89» مجری طرح: دکتر صدوقی- خاتمه یافته
52- طرح تحقیقاتی با عنوان«اثر درمانی N-استیل سیستئین بر روی لارنژیت ناشی از گاستروازوفاژیال رفلاکس در مقایسه با امپرازول در مراجعین به درمانگاه بیمارستان امیراعلم در سال 89-88» مجری طرح: دکتر دبیرمقدم- خاتمه یافته
53- طرح تحقیقاتی با عنوان«بررسی مقایسه ای اللهای HLA class II در جمعیت نرمال،بیماران کاهش شنوایی ناگهانی پاسخ دهنده به درمان مدیکال و بیماران کاهش شنوایی ناگهانی غیر پاسخ دهنده به درمان مدیکال مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم» مجری طرح: دکتر تاج دینی- خاتمه یافته
54- طرح تحقیقاتی با عنوان«بررسی پلی مورفیسم ناحیه 31C/G ژنSRVIVIN در آدنوما و کارسینومای فولیکولار تیرویید» مجری طرح: دکتر خرسندی- خاتمه یافته
55- طرح تحقیقاتی با عنوان«بررسی مقایسه ای ثبت VEMP-BC قبل و بعد از جراحی استاپدتومی در بیماران اتواسکلروز مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم» مجری طرح: دکتر آمالی- خاتمه یافته
56- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی روش استفاده مهندسی بافت در رینوپلاستی در مدل خرگوش حیوانی با استفاده از غضروف متمایز شده از غضروف سپتوم بینی در بیمارستان امام خمینی» مجری طرح: دکتر آمالی- خاتمه یافته
57- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی فراوانی آلل های پلی مورفیسم ناحیه 31C/G ژن SURVIVIN در مبتلایان به کارسینوم سلول اسکواموس زبان مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در سالهای 1390-1380 و مقایسه تفاوت آن در افراد بالاتر و پایین تر از 40 سال» مجری طرح: دکتر یزدانی- خاتمه یافته
58- طرح تحقیقاتی با عنوان «برسی نتایج تمپانوپلاستی بوسیله گرافت تهیه شده از آسلولار درمیس در خوکچه هندی در بیمارستان امام خمینی در سال 90-89» مجری طرح: دکتر کریمی یزدی- خاتمه یافته
59- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی تاثیر عمل جراحی اندوسکوپیک سینوس بر استانه بویایی و حجم پیاز بویایی بیماران مبتلا به پولیپوز مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی (ره) و امیراعلم در سالهای 1390_1389 » مجری طرح : دکتر آمالی- خاتمه یافته
60- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی یافته های ABR و OAE-DP و MRI با و بدون تزریق گادولینوم در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی در بدو مراجعه و مقایسه یافته های ABR و OAE-DP پس از درمان » مجری طرح: دکتر باستانی نژاد- خاتمه یافته
61- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی نتایج اختلال عملكرد ساكول با استفاده از تست VEMP در بيماران مبتلا به منیر مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در سالهای 91-90 » مجری طرح : دکتر یزدانی- خاتمه یافته
62- طرح تحقیقاتی با عنوان « تاثیر مارکر CD44 بر پروگنوز بیماران مبتلا به SCC زبان » مجری طرح : دکتر یزدانی- خاتمه یافته
63- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی میزان فراوانی آلل های HLA-Cw در بیماران مبتلا به منیر قطعی مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در مقایسه با گروه بیماران منیر غیر قطعی » مجری طرح : دکتر یزدانی- خاتمه یافته
64- طرح تحقیقاتی با عنوان « مقایسه اثرات درمانی کورتون خوراکی، اینتراتمپانیک و درمان ترکیبی در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسی-عصبی ناگهانی » مجری طرح: دکتر باستانی نژاد- خاتمه یافته
65- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی سطح شنوایی و میزان ترشح کاته کولامین در بیماران تومور گلوموس مراجعه کننده به بیمارستان گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم در سالهای 91-89 » مجری طرح: دکتر متصدی- خاتمه یافته
66- طرح تحقیقاتی با عنوان « مقایسه بهبود شنوایی و عوارض ناشی از جراحی استاپدکتومی با پروتز تفلون پیستون و پروتز تیتانیوم clip-soft در بیمارستان امیراعلم در سال 92-91. » مجری طرح: دکتر کوهی – خاتمه یافته
67- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی فراوانی بیماری های مادرزادی قلبی در کودکان مبتلا به کری حسی عصبی مادرزادی در بيماران مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون شنوايي اميراعلم » مجری طرح: دکتر متصدی – خاتمه یافته
68- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسي تفاوتهاي نيمکره هاي مغز در دوقلوهاي کاشت حلزون شده در گوشهاي مخالف از نظر گفتاري » مجری طرح: دکتر متصدی – خاتمه یافته
69- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی ویژگیهای ویدئواستروبوسکوپیک حنجره قبل و بعد از عمل بیماران پولیپوز دوطرفه بینی که در بیمارستان امیراعلم تحت جراحي FESS قرار میگیرند طي سال هاي 91-92» مجری طرح: دکتر ابراهیم کریمی – خاتمه یافته
70- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی عملکرد سیستم ساکول با استفاده از تغییرات VEMPقبل و بعد از تزریق اینتراتمپانیک دگزامتازون در بیماران منیرقطعی یکطرفه با شکایت سرگیجه در سال 91-92در بیمارستان امیراعلم » مجری طرح: دکتر یزدانی- خاتمه یافته
71- طرح تحقیقاتی با عنوان « ارزيابي شبيه ساز جراحي گوش مياني در بهبود مهارت دستياران گوش گلو بيني پرديس پورسينا در جراحي استخوان رکابي طي سالهاي ۱۳۹۱- ۱۳۹۳» مجری طرح: دکتر کوهی- در حال اجرا
72- طرح تحقیقاتی با عنوان «مقایسه نتایج شنوا یی و وضعیت گرافت در جراحی میرنگوپلاستی در بیماران مبتلا به اوتیت مد یای مزمن در دو گروه دریافت کننده N2O و غیر دریافت کننده N2O در طی بی هوشی در بیمارستان امیر اعلم و بیمارستان ولیعصر در سال 91-92 » مجری طرح: دکتر کوهی- خاتمه یافته
73- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی مقایسه ای مزایا و معایب جا اندازی در رفتگی فک به سه روشoral conventional, pivot wrist method, extra » مجری طرح: دکتر باستانی نژاد- خاتمه یافته
74- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی شیوع مشکلات شنوایی در بیماران مبتلا به شکاف لب و یا کام مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان و ولیعصر و عوامل مرتبط با آن در سالهای 92-90» مجری طرح: دکتر میراشرفی – در حال اجرا
75- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی و تعیین همبستگی کیفیت زندگی عمومی با کیفیت زندگی وابسته به صوت در بیماران مبتلا به توده های حجمی در حنجره» مجری طرح: دکتر دبیرمقدم- خاتمه یافته
76- طرح تحقیقاتی با عنوان « میزان مثبت شدن تست ECOG و VEMP و بررسی توافق بین این دو تست در بیماران منیر قطعی مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در سال 93-92» مجری طرح: دکتر دبیری – خاتمه یافته
77- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی دقت تشخیصی MRI در مقایسه با یافته های حین جراحی و یافته های پاتولوژی در بیماران مبتلا به Early stage Glottic Cancer» مجری طرح: دکتر دبیرمقدم- در حال اجرا
78- 82- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی دقت Cone Beam CT در تشخیص عوارض کلستئاتوم» مجری طرح: دکتر کوهی- خاتمه یافته
79- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی میزان اثربخشی استفاده از استروئید پس از جراحی تمپانوپلاستی بر روی میزان شنوایی و هدایت استخوانی در بیمارستان امیراعلم و ولیعصر 1392» مجری طرح: دکتر کوهی- خاتمه یافته
80- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی میزان تاثیر تزریق دگزامتازون اینتراتمپانیک در بهبود هیدروپس اندولنفاتیک با استفاده از تست ECOG قبل و بعد از تزریق اینتراتمپانیک دگزامتازون در بیماران با منیر قطعی مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در سال 93-92 » مجری طرح: دکتر یزدانی- در حال اجرا
81- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی میزان آلودگی ویروس ابشتاین بار (EBV) در نمونه های کانسر SCC زبان در سالهای 93-85 در بیمارستان امیراعلم » مجری طرح: دکتر یزدانی- در حال اجرا
82- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی روایی سازه ای پروفایل ارزیابی صدا CAPE-V در بیمارستان امیراعلم در سال 94» مجری طرح: دکتر دبیرمقدم- در حال اجرا
83- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی امواج الکتروانسفالوگرافی در مبتلایان به وزوز گوش غیر ضرباندار مزمن مراجعه کننده به بیمارستانهای امام خمینی و امیراعلم تهران در سال 1394 » مجری طرح: دکتر کریمی یزدی- در حال اجرا
84- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی فراوانی مثبت شدن مارژین های میکروسکوپی با تکیه بر دید جراح در TLM با بررسی های هیستوپاتولوژیک » مجری طرح: دکتر ابراهیم کریمی- در حال اجرا
85- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی تغییرات فانکشن شیپور استاش پس از دیلاتاسیون با بالون (ETT) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم با اوتیت سروز یکطرفه مقاوم به درمان 1396-1394» مجری طرح: دکتر محمدی اردهالی- در حال اجرا
86- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی اختلالات سیستم وستیبولار با استفاده تستهای تعادلیVNG,ECOG,VEMP در گوش شنوای بیمار مبتلا کری حسی عصبی یک طرفه مراجعه کننده سرگیجه مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در سال 95-94 » مجری طرح: دکتر یزدلنی- در حال اجرا
87- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی مقایسه ای تاثیر لا بتالول با دارونما در کاهش میزان خونریزی حین و بعد از عمل آندوسکوپی سینوس (FESS )دربیماران کاندید جراحی در اتاق عمل بیمارستان ولیعصر در سال 1394 » مجری طرح: دکتر میراسکندری- در حال اجرا
88- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی میزان تاثیر تزریق متیل پردنیزولون اینتراتمپانیک در مقایسه با دگزامتازون بر بهبود هیدروپس اندوانفاتیک با استفاده از تست ECOG و بهبود وزوز گوش در بیماران با منیر قطعی مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در سال 93-92 » مجری طرح: دکتر یزدانی- در حال اجرا
89- طرح تحقیقاتی با عنوان « تعیین وجود اختلال عملکرد وستیبولار در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب و مقایسه آن با گروه کنترل» مجری طرح: دکتر امامی- در حال اجرا
90- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی مقایسه ای مانور مولر و آندوسکوپی حین خواب القا شده توسط دارو از نظر یافته های پلی سومنوگرافی در بیماران مبتلا به سندرم آپنه انسدادی خواب در بیمارستان امام خمینی 95-94» مجری طرح: دکتر آمالی- در حال اجرا
91- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی نتایج درمان از Septoplasty Extracorporeal Modified در مقایسه با اصلاح Reconstruction Septal Anterior در جراحی Rhinoplasty در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ره در سال 94» مجری طرح: دکتر سازگار- در حال اجرا
92- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی آناتومیک و شنوایی سنجی نتایج جراحی تمپانوپلاستی با استفاده از فاسیا تمپورالیس تنها در مقایسه با تمپانوپلاستی با استفاده از فاسیا تمپورالیس تقویت شده با غضروف در بیماران مبتلا به اوتیت میانی مزمن مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم طی سالهای 93-84» مجری طرح: دکتر کوهی- در حال اجرا
93- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی شیوع واریاسیون های آناتومیک سینوسهای پارانازال در سی تی اسکن و جراحی اندوسکوپیک سینوس بیماران دچار رینوسینوزیت مزمن در بیمارستان امیراعلم» مجری طرح: دکتر نراقی- در حال اجرا
94- طرح تحقیقاتی با عنوان « مقایسه عملکرد موکوسیلیاری بینی و سینوس در افراد دچار رینوسینوزیت مزمن مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم قبل و بعد از جراحی اندوسکوپیک سینوس توسط تست انتقال ساخارین» مجری طرح: دکتر نراقی- در حال اجرا
95- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی شیوع کری حسی عصبی در بیماران مبتلا به بیماری کاوازاکی بستری شده در بیمارستان امام خمینی از سال 90 تا سال 94» مجری طرح: دکتر کریمی یزدی- در حال اجرا
96- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی میزان شیوع انواع اختلالات صوتی (عملکردی، ارگانیک و نورولوژیک) در مراجعین به بخش استربوسکوپی بیمارستان امیراعلم تهران از مهر تا بهمن 1395» مجری طرح: دکتر دبیرمقدم- در حال اجرا
97- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی ارتباط یافته های بالینی، اندوسکوپیک و رادیولوژیک با وضعیت بویایی بیماران دچار رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپوز مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم تهران قبل و بعد از جراحی اندوسکوپیک سینوس» مجری طرح: دکتر نراقی- در حال اجرا
98- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی نتایج حاصل از جراحی همزمان رزکسیون تومور بدخیم سروگردن و (CABG (Coronary Artery Bypass Grafting در بیمارستان امام خمینی طی سال های 1385 تا 1393 » مجری طرح: دکتر مطیعی- در حال اجرا
99- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی مقایسه تاثیر برداشتن و برنداشتن لنف نود های level 4 گردنی در پیش آگهی دو ساله عود گردن، در مبتلایان به S.C.C زبان بدون درگیری غدد لنفاوی گردنی مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی و امیراعلم در سالهای 91 و92 » مجری طرح: دکتر مطیعی- در حال اجرا
100- طرح تحقیقاتی با عنوان « برسی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با دیسفاژیا در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن » مجری طرح: دکتر دبیرمقدم- در حال اجرا
101- طرح تحقیقاتی با عنوان « تعیین اثر بخشی آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران گوش و گلو و بینی بیمارستانهای امیراعلم و امام خمینی با استفاده از تست Fresno در سال 1395 » مجری طرح: دکتر باستانی نژاد – در حال اجرا
102- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی شکل نوستریل ها در نمای قاعده ای قبل و پس از عمل در تکنیک کودال اکستنشن گرافت در بیماران تحت جراحی رینوپلاستی در سال 95 » مجری طرح: دکتر سازگار – در حال اجرا
103- طرح تحقیقاتی با عنوان « مقایسه تغییرات شکل بینی در نمای قاعده ای پس از جراحی سپتورینوپلاستی در دو تکنیک مدیفاید اکستراکورپوریال سپتوپلاستی و انتریور سپتال ریکانستراکشن در بیماران مراجعه کننده در سال 95 » مجری طرح: دکتر سازگار – در حال اجرا
104- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی تومور مارژین در رزکسیون کانسر به کمک سونوگرافی داخل دهانی حین عمل در بیماران مبتلا به کانسر زبان T1-T2-T3» مجری طرح: دکتر ابراهیم کریمی- در حال اجرا
105- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی صحت جااندازی شکستگی بینی با سونوگرافی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 » مجری طرح: دکتر تاج دینی- در حال اجرا
106- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی واریاسیون های مختلف Sill بینی در بیماران مراجعه کرده به بیمارستان امام خمینی(ره)، و تاثیر مداخلات مختلف در جراحی سپتورینوپلاستی بر روی آن در سال 96-1394 » مجری طرح: دکتر سازگار – در حال اجرا
107- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی نتایج جراحی های آندوسکوپیک تومورهای فضای اینفراتمپورال و پارافارنژیال فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 96-90» مجری طرح: دکتر صدر حسینی – در حال اجرا