طرح های مصوب مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی

1- «بررسی فراوانی نسبی پاتولوژی مثبت در بیوپسی های blind از اپیتلیوم اطراف حاشیه جراحی در بیماران دچار SCC محدود (T2 , T1) زبان دهانی پس از خارج کردن تومور با حاشیه منفی در Frozen Section» مجري طرح : دکتر محمدتقی خرسندي آشتياني- خاتمه یافته
2- «آسيب شناسي مخاط سينوس و بافت پوليپ در بيماران مبتلا به سينوزيت مزمن و آسم در مقايسه با بيماران مبتلا به سينوزيت مزمن بدون آسم» مجري طرح : دکتر مجتبی محمدي اردهالي- خاتمه یافته
3- «مقايسه اثر بخش بودن استعمال موضعي داروي ميتومايسين با كوتر شيميايي در درمان بافت گرانولاسيون در حفره ماستوئيد پس از جراحي ماستوئيدكتومي Canal Wall Down در سال 1385 در مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)» مجري طرح : دکتر علیرضا كريمي يزدي – خاتمه یافته
4- «بررسی آناتومیك ابعاد و زواياي استخواني سقف اتموييد با استفاده از آناليز سي تي اسكن كرونال سينوسهاي پارانازال» مجري طرح : دکتر امیرآروین سازگار- خاتمه یافته
5- «بررسي ميزان تغييرات شاخص هاي تغذيه اي در بيماران مبتلا به كانسر حنجره به دنبال عمل جراحي لارنژكتومي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم بين سالهاي 1385 تا 1386» مجري طرح : دکتر نسرین يزداني – خاتمه یافته
6- «بررسي اثر استروئيد اينتراتيمپانيک در بيماري منيير مقاوم به درمان» مجري طرح : دکتر پدرام برقعي- خاتمه یافته
7- «مقایسه تاثیر کلاریترومایسین و کلاریترومایسین بعلاوه سیتریزین در مدیریت درمانی بیماران مبتلا به پولیپوزیس شدید بینی» مجري طرح : دکتر جلال مهديزاده سراج – خاتمه یافته
8- «بررسی چگونگی پاسخدهی ناشنوايان حامل جهش در ژن GJB2 بعد از كاشت حلزون شنوایی در بيمارستان امير اعلم» مجري طرح : دکتر مسعود متصدي زرندي- خاتمه یافته
9- «بررسی فراوانی فیستول فارنگوکوتانئوس پس از لارنژکتومی توتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در فاصله سالهای 1379 تا 1384 و عوامل موثر بر آن» مجري طرح : دکتر محمد صادقي- خاتمه یافته
10- «مقايسه Intralesional Cidofovir و لیزر CO2 در درمان بيماران مبتلا به Juvenile Laryngeal Papillomatosis مراجعه کننده به بيمارستان اميراعلم» مجري طرح : دکتر پیمان دبيرمقدم- خاتمه یافته
11- «بررسي فراواني متاستازهاي ميكروسكوپيك به تفكيك در level هاي IIو III و IV گردن در تومورهاي سوپراگلوتيك N0» مجري طرح : دکتر هادی صميمي اردستاني- خاتمه یافته
12- «بررسي مقايسه اي تاثير ميتومايسينC موضعي در درمان تنگي هاي لارنگوتراكئال در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم طي سالهاي85تا86» مجري طرح : دکتر پیمان دبيرمقدم – خاتمه یافته
13- «تعيين نتايج و عوارض تغذيه با ژژونوستومي به روش stamm بعد از جراحي لارنگوفارنژكتومي، پانكراتكتومي، كانسر مري در بيمارستان اميراعلم در سال 1386-1385» مجري طرح : دکتر جلال رضايي – خاتمه یافته
14- «بررسي ارزش تشخيصي frozen-section در تومورهاي غدد بزاقي ماژور در بيمارستان اميراعلم طي سالهاي 1385 و نيمه اول سال 1386» مجري طرح : دکتر نسرین يزداني- خاتمه یافته
15- «بررسي عملكرد سيستم دهليزي در بيماراني كه تحت عمل جراحي كاشت حلزون قرار گرفته اند» مجري طرح : دکتر مسعود متصدي زرندي – خاتمه یافته
16- «بررسي مشكلات خواندن و نوشتن در كودكان كاشت حلزون شده (بيمارستان اميراعلم) در پايان كلاس اول ابتدايي» مجري طرح : دکتر پدرام برقعي – خاتمه یافته
17- «بررسي پتانسيلهاي برانگيخته شنواييmiddle Latencyو Long–Latency در بيماران مبتلا بهNoise Induced Hearing Loss در سال 1385 در بيمارستان اميراعلم» مجري طرح : دکتر محمدتقی خرسندي آشتياني – خاتمه یافته
18- «بررسی میزان تغییرات سیستم وستیبولر به دنبال کاشت حلزون در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی شدید در بیمارستان امیراعلم در سال 1385» مجري طرح : دکتر مسعود متصدي زرندي- خاتمه یافته
19- «بررسی تآثیر کاندیشنینگ بر میزان امپدانس الکترودهای سیستم کاشت حلزون کلاریون» مجري: دکتر مسعود متصدي زرندي – خاتمه یافته
20- «مقايسه فركانس فورمنتهاي اول و دوم در بافتهاي آوایی/hVd/ بین كودكان عادي و كودكان کاشت حلزون شده در بيمارستان امير اعلم تهران» مجري: دکتر مسعود متصدي زرندي- خاتمه یافته
21- «بررسي اثر پروفيلاكسي دگزامتازون بر روي تهوع و استفراغ بعد از عمل استاپدكتومي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم » مجري طرح: دکتر زهرا مختاري – خاتمه یافته
22- «بررسی ميزان عود کلستاتوم باقيمانده در روش تمپانوماستوئيدكتومي ICW با کنترل آندوسکوپيک در مقايسه با روش تمپانوماستوئيدكتومي CWD در بيماران مبتلا به کلستاتوم گوش مياني و ماستوئيد مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم در سالهاي 1384 و 1385» مجري : دکتر پدرام برقعي – خاتمه یافته
23- «بررسي اثر راديوتراپي با دوز بالا و شيمي درماني با سيس پلاتين همزمان قبل عمل در كاهش درجه سرطانهاي سينوسهاي پارانــازال با درجه T4 و T3 در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم در سالهاي 1386-1385» مجری طرح : دکتر مسعود متصدي زرندی – خاتمه یافته
24- «بررسی آندوسکو پیک واریاسیون آناتومی شریان کاروتید روی جسد در پزشکی قانونی تهران طی سالهای 86-87» مجری طرح : دکتر بابک ساعدی- خاتمه یافته
25- « بررسی تاثیر پماد موپیروسین و هپارین با وزن مولکولی کم در کاهش میزان عفونت های مرتبط با کاتتر مرکزی در بیماران دارای CV Line بستری در بیمارستان امیراعلم» مجری طرح : دکتر خلیل اسفندیاری- خاتمه یافته
26- «تاثیر ترانکسامیک اسید پروفیلا کتیک در کاهش میزان خونریزی حین عمل FESS در بیمارستان امیراعلم سال 87-1386» مجری طرح : دکتر فاطمه حاجی محمدی – خاتمه یافته
27- «بررسی میزان بهبود آستانه هدایت استخوانی بدنبال عمل جراحی استخوان رکابی در بیماران مبتلا به اتواسکلروز با افت شنوائی استخوانی» مجری طرح : دکتر علیرضا کریمی یزدی – خاتمه یافته
28- «بررسی نتایج استفاده از فلاپ استرنوکلیدوماستویید در بازسازی ضایعات خوش خیم و بدخیم سر و گردن» مجری طرح : دکتر جلال رضایی- خاتمه یافته
29- «بررسی مقایسه ای ثبت پتانسیل های عضلانی بر انگیخته دهلیزی در افراد مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی فرکانس پایین و افراد با شنوایی طبیعی» مجری طرح : دکتر امیرآروین سازگار- خاتمه یافته
30- «بررسی تاثیر سطح لیپوپروتئین های سرمی در کاهش شنوایی ناشی از صدا در کارگران شاغل در کارخانجات تعمیرات اساسی و مولد برق رجاء در تهران در سال 1386» مجری طرح : دکتر ابراهیم رزم پا – خاتمه یافته
31- «بررسی بروز اختلالات شنوایی از مصرف پی دی فرون در بیماران هپاتیتC مزمن» مجری طرح : دکتر نادر روشن
32- «بررسی وضعیت موجود تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در بیماران کاندید عمل جراحی در سانتر ریفرال گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم در ماههای فعال کاری بیمارستان » مجری طرح : دکتر مینو خاتمی مقدم – خاتمه یافته
33- «بررسی میزان آلودگی با HPV (ویروس پاپیلومای انسانی) در نمونه های بیوپسی SCC زبان بیمارستان امیراعلم در طی سالهای 1386-1376 و بررسی ارتباط آن با متاستاز گردن» مجری طرح : دکتر جلال مهدیزاده سراج- خاتمه یافته
34- «بررسی مقایسه ای تاثیر PVA sponge در ایجاد عوارض و ناراحتی در بیماران مورد آندوسکوپی سینوس قرار گرفته در بخش ENT بیمارستان امام خمینی در طی سال 88-87» مجری طرح : دکتر بابک ساعدی- خاتمه یافته
35- «بررسی میزان 44CD, 53P , Cadherin.E ,EGFR در نمونه های بیوپسی SCC زبان بیمارستان امیراعلم سالهای 1386-1376 و بررسی اثر آن بر متاستاز گردن» مجری طرح : دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
36- «بررسی میزان مواجهات صوتی و آسیب های شنوایی موقت و دائم ناشی از انفجارهای میدان تیر در دانشجویان دوره افسری دانشگاه امام حسین (ع) در سال 87» مجری طرح : دکتر بابک ساعدی- خاتمه یافته
37- «بررسی نقش عفونت هلیکوباکتر پیلوری تشخیص داده شده به روش PCR در ایجاد کانسر هیپوفارنکس» مجری طرح : دکتر خلیل اسفندیاری
38- «مقایسه ارزش تشخیصی Spiral CT scan virtual hypopharyngoscopy با DBL در stating قبل از عمل تومور بر اساس یافته های حین عمل در بیماران مبتلا به سرطان هیپوفارنکس» مجری طرح : دکتر حسن توکلی- خاتمه یافته
39- «بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از اعمال جراحی راینولوژیک رایج در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388-1387» مجری طرح : دکتر محسن نراقی- خاتمه یافته
40- «بررسی ارتباط اختلال کارکرد بویایی پس ازتروما به سر و حجم پیاز بویایی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در سال 88 » مجری طرح : دکتر جلال مهدیزاده سراج- خاتمه یافته
41- «مقایسه اثر استامینوفن خوراکی و رکتال در پیشگیری از درد بعد از عمل جراحی آدنوتونسیلکتومی در کودکان 3 تا 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم» مجری طرح : دکتر فاطمه حاجی محمدی- خاتمه یافته
42- «بررسي شيوع ژن ‏CD14‎‏ در بيماران مبتلا به پوليپوز بيني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امير اعلم در سال ‏‏88 » مجری طرح : دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
43- «عدم تقارن در دریافت محرکهای صوتی توسط گوش راست و چپ در بیماران مبتلا به اتواسکلروز یک طرفه مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در طول سال 1388» مجری طرح : دکتر مسعود متصدی زرندی- خاتمه یافته
44- «بررسي و مقايسه سطح شنوايي قبل وبعد از عمل در بيماران داراي تومور گلوموس مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم و علل موثر بر آن در سال 1388 و 1387» مجری طرح : دکتر مسعود متصدی زرندی- خاتمه یافته
45- «بررسی اثر آسیکلوویر در کنترل حملات بیماران مبتلا به بیماری منییر» مجری طرح : دکتر متصدی- خاتمه یافته
46- «بررسی اثر اوندانسترون بر روی وزوز گوش: کارآزمايی بالينی دوسوکور کنترل شده با دارونما» مجری طرح : دکتر مسعود متصدی زرندی- خاتمه یافته
47- «بررسي اثر غرغره ليدوكائين روي گلودرد و سرفه ناشي از لوله گذاري داخل ناي بعد از عمل جراحي الكتيو گوش در بيمارستان اميراعلم در سال 1388» مجری طرح: دکتر فاطمه حاجی محمدی- خاتمه یافته
48- «بررسی موتاسيون -403 G/A ژن RANTES در بیماران مبتلا به منییر مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم» مجری طرح: دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
49- «بررسی ميزان بيان ژن فاکتور مهارکننده ماکروفاژ (Macrophage in habitory factory) MIF در خون بیماران مبتلا به منییر مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در مقایسه با گروه کنترل در سالهای 1389-1390» مجری طرح: دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
50- «ايجاد شبكه بانكي تومورهاي سروگردن در ايران » مجری طرح: دکتر محمدتقی خرسندی آشتیانی- خاتمه یافته
51- «بررسی نتایج جراحی روش انسزیون Alar rim (با تکنیک جدید) در مقایسه با روش کلاسیک در بیماران مراجعه کننده جهت رینوپلاستی باز (Open) به بیمارستان امیراعلم از سال 90-89» مجری طرح: دکتر محمود صدوقی- خاتمه یافته
52- «اثر درمانی N-استیل سیستئین بر روی لارنژیت ناشی از گاستروازوفاژیال رفلاکس در مقایسه با امپرازول در مراجعین به درمانگاه بیمارستان امیراعلم در سال 89-88» مجری طرح: دکتر پیمان دبیرمقدم- خاتمه یافته
53- «بررسی مقایسه ای اللهای HLA class II در جمعیت نرمال،بیماران کاهش شنوایی ناگهانی پاسخ دهنده به درمان مدیکال و بیماران کاهش شنوایی ناگهانی غیر پاسخ دهنده به درمان مدیکال مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم» مجری طرح: دکتر اردوان تاج دینی- خاتمه یافته
54- «بررسی پلی مورفیسم ناحیه 31C/G ژنSRVIVIN در آدنوما و کارسینومای فولیکولار تیرویید» مجری طرح: دکتر محمدتقی خرسندی آشتیانی- خاتمه یافته
55- «بررسی مقایسه ای ثبت VEMP-BC قبل و بعد از جراحی استاپدتومی در بیماران اتواسکلروز مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم» مجری طرح: دکتر امین آمالی- خاتمه یافته
56- «بررسی روش استفاده مهندسی بافت در رینوپلاستی در مدل خرگوش حیوانی با استفاده از غضروف متمایز شده از غضروف سپتوم بینی در بیمارستان امام خمینی» مجری طرح: دکتر امین آمالی- خاتمه یافته
57- «بررسی فراوانی آلل های پلی مورفیسم ناحیه 31C/G ژن SURVIVIN در مبتلایان به کارسینوم سلول اسکواموس زبان مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در سالهای 1390-1380 و مقایسه تفاوت آن در افراد بالاتر و پایین تر از 40 سال» مجری طرح: دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
58- «برسی نتایج تمپانوپلاستی بوسیله گرافت تهیه شده از آسلولار درمیس در خوکچه هندی در بیمارستان امام خمینی در سال 90-89» مجری طرح: دکتر علیرضا کریمی یزدی- خاتمه یافته
59- «بررسی تاثیر عمل جراحی اندوسکوپیک سینوس بر استانه بویایی و حجم پیاز بویایی بیماران مبتلا به پولیپوز مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی (ره) و امیراعلم در سالهای 1390_1389 » مجری طرح : دکتر امین آمالی- خاتمه یافته
60- «بررسی یافته های ABR و OAE-DP و MRI با و بدون تزریق گادولینوم در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی در بدو مراجعه و مقایسه یافته های ABR و OAE-DP پس از درمان » مجری طرح: دکتر شاهین باستانی نژاد- خاتمه یافته
61- «بررسی نتایج اختلال عملكرد ساكول با استفاده از تست VEMP در بيماران مبتلا به منیر مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در سالهای 91-90 » مجری طرح : دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
62- طرح تحقیقاتی با عنوان « تاثیر مارکر CD44 بر پروگنوز بیماران مبتلا به SCC زبان » مجری طرح : دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
63- «بررسی میزان فراوانی آلل های HLA-Cw در بیماران مبتلا به منیر قطعی مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در مقایسه با گروه بیماران منیر غیر قطعی » مجری طرح : دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
64- «مقایسه اثرات درمانی کورتون خوراکی، اینتراتمپانیک و درمان ترکیبی در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسی-عصبی ناگهانی » مجری طرح: دکتر شاهین باستانی نژاد- خاتمه یافته
65- «بررسی سطح شنوایی و میزان ترشح کاته کولامین در بیماران تومور گلوموس مراجعه کننده به بیمارستان گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم در سالهای 91-89 » مجری طرح: دکتر مسعود متصدی زرندی- خاتمه یافته
66- «مقایسه بهبود شنوایی و عوارض ناشی از جراحی استاپدکتومی با پروتز تفلون پیستون و پروتز تیتانیوم clip-soft در بیمارستان امیراعلم در سال 92-91. » مجری طرح: دکتر علی کوهی – خاتمه یافته
67- «بررسی فراوانی بیماری های مادرزادی قلبی در کودکان مبتلا به کری حسی عصبی مادرزادی در بيماران مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون شنوايي اميراعلم » مجری طرح: دکتر مسعود متصدی زرندی – خاتمه یافته
68- «بررسي تفاوتهاي نيمکره هاي مغز در دوقلوهاي کاشت حلزون شده در گوشهاي مخالف از نظر گفتاري » مجری طرح: دکتر مسعود متصدی زرندی – خاتمه یافته
69- «بررسی ویژگیهای ویدئواستروبوسکوپیک حنجره قبل و بعد از عمل بیماران پولیپوز دوطرفه بینی که در بیمارستان امیراعلم تحت جراحي FESS قرار میگیرند طي سال هاي 91-92» مجری طرح: دکتر ابراهیم کریمی – خاتمه یافته
70- «بررسی عملکرد سیستم ساکول با استفاده از تغییرات VEMPقبل و بعد از تزریق اینتراتمپانیک دگزامتازون در بیماران منیرقطعی یکطرفه با شکایت سرگیجه در سال 91-92در بیمارستان امیراعلم » مجری طرح: دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
71- «ارزيابي شبيه ساز جراحي گوش مياني در بهبود مهارت دستياران گوش گلو بيني پرديس پورسينا در جراحي استخوان رکابي طي سالهاي ۱۳۹۱- ۱۳۹۳» مجری طرح: دکتر علی کوهی- خاتمه یافته
72- «مقایسه نتایج شنوا یی و وضعیت گرافت در جراحی میرنگوپلاستی در بیماران مبتلا به اوتیت مد یای مزمن در دو گروه دریافت کننده N2O و غیر دریافت کننده N2O در طی بی هوشی در بیمارستان امیر اعلم و بیمارستان ولیعصر در سال 91-92 » مجری طرح: دکتر علی کوهی- خاتمه یافته
73- «بررسی مقایسه ای مزایا و معایب جا اندازی در رفتگی فک به سه روشoral conventional, pivot wrist method, extra » مجری طرح: دکتر شاهین باستانی نژاد- خاتمه یافته
74- «بررسی شیوع مشکلات شنوایی در بیماران مبتلا به شکاف لب و یا کام مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان و ولیعصر و عوامل مرتبط با آن در سالهای 92-90» مجری طرح: دکتر فاطمه میراشرفی – خاتمه یافته
75- «بررسی و تعیین همبستگی کیفیت زندگی عمومی با کیفیت زندگی وابسته به صوت در بیماران مبتلا به توده های حجمی در حنجره» مجری طرح: دکتر پیمان دبیرمقدم- خاتمه یافته
76- «میزان مثبت شدن تست ECOG و VEMP و بررسی توافق بین این دو تست در بیماران منیر قطعی مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در سال 93-92» مجری طرح: دکتر ساسان دبیری – خاتمه یافته
77- «بررسی دقت تشخیصی MRI در مقایسه با یافته های حین جراحی و یافته های پاتولوژی در بیماران مبتلا به Early stage Glottic Cancer» مجری طرح: دکتر پیمان دبیرمقدم- خاتمه یافته
78- « بررسی دقت Cone Beam CT در تشخیص عوارض کلستئاتوم» مجری طرح: دکتر علی کوهی- خاتمه یافته
79- «بررسی میزان اثربخشی استفاده از استروئید پس از جراحی تمپانوپلاستی بر روی میزان شنوایی و هدایت استخوانی در بیمارستان امیراعلم و ولیعصر 1392» مجری طرح: دکتر علی کوهی- خاتمه یافته
80- «بررسی میزان تاثیر تزریق دگزامتازون اینتراتمپانیک در بهبود هیدروپس اندولنفاتیک با استفاده از تست ECOG قبل و بعد از تزریق اینتراتمپانیک دگزامتازون در بیماران با منیر قطعی مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در سال 93-92 » مجری طرح: دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
81- «بررسی میزان آلودگی ویروس ابشتاین بار (EBV) در نمونه های کانسر SCC زبان در سالهای 93-85 در بیمارستان امیراعلم » مجری طرح: دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
82- «بررسی روایی سازه ای پروفایل ارزیابی صدا CAPE-V در بیمارستان امیراعلم در سال 94» مجری طرح: دکتر پیمان دبیرمقدم- خاتمه یافته
83- «بررسی امواج الکتروانسفالوگرافی در مبتلایان به وزوز گوش غیر ضرباندار مزمن مراجعه کننده به بیمارستانهای امام خمینی و امیراعلم تهران در سال 1394 » مجری طرح: دکتر علیرضا کریمی یزدی- خاتمه یافته
84- «بررسی فراوانی مثبت شدن مارژین های میکروسکوپی با تکیه بر دید جراح در TLM با بررسی های هیستوپاتولوژیک » مجری طرح: دکتر ابراهیم کریمی- خاتمه یافته
85- «بررسی تغییرات فانکشن شیپور استاش پس از دیلاتاسیون با بالون (ETT) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم با اوتیت سروز یکطرفه مقاوم به درمان 1396-1394» مجری طرح: دکتر مجتبی محمدی اردهالی- خاتمه یافته
86- «بررسی اختلالات سیستم وستیبولار با استفاده تستهای تعادلیVNG,ECOG,VEMP در گوش شنوای بیمار مبتلا کری حسی عصبی یک طرفه مراجعه کننده سرگیجه مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در سال 95-94 » مجری طرح: دکتر نسرین یزدلنی- خاتمه یافته
87- «بررسی مقایسه ای تاثیر لا بتالول با دارونما در کاهش میزان خونریزی حین و بعد از عمل آندوسکوپی سینوس (FESS )دربیماران کاندید جراحی در اتاق عمل بیمارستان ولیعصر در سال 1394 » مجری طرح: دکتر میراسکندری- خاتمه یافته
88- «بررسی میزان تاثیر تزریق متیل پردنیزولون اینتراتمپانیک در مقایسه با دگزامتازون بر بهبود هیدروپس اندوانفاتیک با استفاده از تست ECOG و بهبود وزوز گوش در بیماران با منیر قطعی مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در سال 93-92 » مجری طرح: دکتر نسرین یزدانی- خاتمه یافته
89- «تعیین وجود اختلال عملکرد وستیبولار در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب و مقایسه آن با گروه کنترل» مجری طرح: دکتر حامد امامی- در حال اجرا
90- «بررسی مقایسه ای مانور مولر و آندوسکوپی حین خواب القا شده توسط دارو از نظر یافته های پلی سومنوگرافی در بیماران مبتلا به سندرم آپنه انسدادی خواب در بیمارستان امام خمینی 95-94» مجری طرح: دکتر امین آمالی- خاتمه یافته
91- «بررسی نتایج درمان از Septoplasty Extracorporeal Modified در مقایسه با اصلاح Reconstruction Septal Anterior در جراحی Rhinoplasty در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ره در سال 94» مجری طرح: دکتر امیرآروین سازگار- خاتمه یافته
92- « بررسی آناتومیک و شنوایی سنجی نتایج جراحی تمپانوپلاستی با استفاده از فاسیا تمپورالیس تنها در مقایسه با تمپانوپلاستی با استفاده از فاسیا تمپورالیس تقویت شده با غضروف در بیماران مبتلا به اوتیت میانی مزمن مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم طی سالهای 93-84» مجری طرح: دکتر علی کوهی- خاتمه یافته
93- «بررسی شیوع واریاسیون های آناتومیک سینوسهای پارانازال در سی تی اسکن و جراحی اندوسکوپیک سینوس بیماران دچار رینوسینوزیت مزمن در بیمارستان امیراعلم» مجری طرح: دکتر محسن نراقی- در حال اجرا
94- «مقایسه عملکرد موکوسیلیاری بینی و سینوس در افراد دچار رینوسینوزیت مزمن مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم قبل و بعد از جراحی اندوسکوپیک سینوس توسط تست انتقال ساخارین» مجری طرح: دکتر محسن نراقی- خاتمه یافته
95- «بررسی شیوع کری حسی عصبی در بیماران مبتلا به بیماری کاوازاکی بستری شده در بیمارستان امام خمینی از سال 90 تا سال 94» مجری طرح: دکتر علیرضا کریمی یزدی- خاتمه یافته
96- «بررسی میزان شیوع انواع اختلالات صوتی (عملکردی، ارگانیک و نورولوژیک) در مراجعین به بخش استربوسکوپی بیمارستان امیراعلم تهران از مهر تا بهمن 1395» مجری طرح: دکتر پیمان دبیرمقدم- خاتمه یافته
97- «بررسی ارتباط یافته های بالینی، اندوسکوپیک و رادیولوژیک با وضعیت بویایی بیماران دچار رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپوز مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم تهران قبل و بعد از جراحی اندوسکوپیک سینوس» مجری طرح: دکتر محسن نراقی- در حال اجرا
98- «بررسی نتایج حاصل از جراحی همزمان رزکسیون تومور بدخیم سروگردن و (CABG (Coronary Artery Bypass Grafting در بیمارستان امام خمینی طی سال های 1385 تا 1393 » مجری طرح: دکتر مازیار مطیعی- خاتمه یافته
99- «بررسی مقایسه تاثیر برداشتن و برنداشتن لنف نود های level 4 گردنی در پیش آگهی دو ساله عود گردن، در مبتلایان به S.C.C زبان بدون درگیری غدد لنفاوی گردنی مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی و امیراعلم در سالهای 91 و92 » مجری طرح: دکتر مازیار مطیعی- خاتمه یافته
100- «بررسی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با دیسفاژیا در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن » مجری طرح: دکتر پیمان دبیرمقدم- خاتمه یافته
101- «تعیین اثر بخشی آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران گوش و گلو و بینی بیمارستانهای امیراعلم و امام خمینی با استفاده از تست Fresno در سال 1395 » مجری طرح: دکتر شاهین باستانی نژاد – خاتمه یافته
102- «بررسی شکل نوستریل ها در نمای قاعده ای قبل و پس از عمل در تکنیک کودال اکستنشن گرافت در بیماران تحت جراحی رینوپلاستی در سال 95 » مجری طرح: دکتر امیرآروین سازگار – خاتمه یافته
103- «مقایسه تغییرات شکل بینی در نمای قاعده ای پس از جراحی سپتورینوپلاستی در دو تکنیک مدیفاید اکستراکورپوریال سپتوپلاستی و انتریور سپتال ریکانستراکشن در بیماران مراجعه کننده در سال 95 » مجری طرح: دکتر امیرآروین سازگار – در حال اجرا
104- «بررسی تومور مارژین در رزکسیون کانسر به کمک سونوگرافی داخل دهانی حین عمل در بیماران مبتلا به کانسر زبان T1-T2-T3» مجری طرح: دکتر ابراهیم کریمی- خاتمه یافته
105- «بررسی صحت جااندازی شکستگی بینی با سونوگرافی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 » مجری طرح: دکتر اردوان تاج دینی- در حال اجرا
106- «بررسی واریاسیون های مختلف Sill بینی در بیماران مراجعه کرده به بیمارستان امام خمینی(ره)، و تاثیر مداخلات مختلف در جراحی سپتورینوپلاستی بر روی آن در سال 96-1394 » مجری طرح: دکتر امیرآروین سازگار – خاتمه یافته
107- «بررسی نتایج جراحی های آندوسکوپیک تومورهای فضای اینفراتمپورال و پارافارنژیال فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 96-90» مجری طرح: دکتر موسی صدر حسینی – خاتمه یافته
108- «بررسی تغییرات ایجاد شده در اکوکاردیوگرافی- فشار خون سیستمیک – CRP و اوریک اسید و AHIدر بیماران Obstructive Sleep Apnea خفیف تا متوسط قبل وبعد از Sleep Surgeryدر بیماران مراجعه کننده به کلینیک خر خر بیمارستان امیر اعلم طی سال های 95-97» مجری طرح: دکتر کیوان آقازاده – خاتمه یافته
109- «تاثیر ترکیب گیاهی کورکومین، پایپیرین و جینجر بر روی کم شنوایی ناگهانی حسی عصبی در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به بیمارستان های امیر اعلم تهران و امام خمینی» مجری طرح: دکتر علیرضا کریمی یزدی – در حال اجرا
110- «مقایسه نتایج اودیومتریک و بافت شناسی بیماران کاندیدای تمپانوپلاستی با استفاده از گرفت غضروفی کراش شده با گروه غیر کراش – یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی شده» مجری طرح: دکتر اردوان تاج دینی – خاتمه یافته
111- «مقایسه اثر درمانی امپرازول، پنتوپرازول و اسموپرازول در بیماران مبتلا به لارنگوفارنژیال ریفلاکس مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر تهران در سال 1395» مجری طرح: دکتر مهرداد جعفری- خاتمه یافته
112- «مقایسه اثر سایز آنتروستومی و اسفنوئیدوتومی بر میزان ادم مخاطی بعد از عمل و میزان عود بیماری مزمن سینوسهای پارانازال در بیمارستان امیر اعلم در سالهای 1395 تا 1396» مجری طرح: دکتر محسن نراقی – در حال اجرا
113- «بررسی مقایسه ای نتایج جراحی اندوسکوپیک سینوس به تنهایی نسبت به انجام همزمان آن با رینوپلاستی با و بدون استفاده از تکنیکTongue In Groove » مجری طرح: دکتر محمد صادقی- خاتمه یافته
114- «مقایسه نتایج شنوایی بین جراحی Incus Inposition و بازسازی با پروتز تیتانیومی Angular Clip در بیماران با خوردگی مفصل I-S در اثر عفونت مزمن گوش میانی در سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۴ در بیمارستان امام خمینی تهران» مجری طرح: دکتر حامد امامی- در حال اجرا
115- «بررسی و مقایسه اثربخشی بتامتازون طولانی اثر و دگزامتازون بصورت تزریق داخل گوش دردرمان کاهش شنوایی ناگهانی ایدیوپاتیک دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم درسالهای 95-97» مجری طرح: دکتر اردوان تاج دینی- خاتمه یافته
116- «طراحی و پیاده سازی یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص بیماری نورینوم آکوستیک» مجری طرح: دکتر علی کوهی – خاتمه یافته
117- «بررسی تاثیرداروی ریلوزول برروی وزوزگوش بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم طی سال های 96-97: كارآزمايي باليني تصادفي شده، کنترل شده با دارونما» مجری طرح: دکتر زهرا مختاری- در حال اجرا
118- «ارزیابی نتایج روش جدید skin flap در جراحی بازسازی لاله گوش در بیماران میکروشیا مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم طی سالهای 96 و 97» مجری طرح: دکتر زهرا مختاری- خاتمه یافته
119- «بررسی نتایج زیبایی شناختی کوتاه مدت primary rhinoplasty در بیماران تحت عمل جراحی ترمیم شکاف لب در مرکز طبی کودکان طی سالهای 1394 تا 1396» مجری طرح: دکتر فاطمه میراشرفی- خاتمه یافته
120- «بررسی خط نیم رخ زیبایی بینی بعد از انجام اتواسپریدر فلپ در جراحی سپتورینوپلاستی در بیماران با بینی بدون قوز(hump )در بیمارستان امام خمینی در سال 1396 » مجری طرح: دکتر امیرآروین سازگار- خاتمه یافته
121- «بررسي ارتباط ضخامت (Thickness)کارسينوم سلول سنگفرشي (SCC) لترال زبان با ميزان درگيري لنف نود هاي گردني در مراجعه کنندگان به بيمارستان امام خميني از 1390 تا 1396» مجری طرح: دکتر مازیار مطیعی- در حال اجرا
122- «بررسی نتایج استفاده از silastic sheet در گوش میانی به جای Gelfomدر اعمال تیمپانوپلاستی در بیمارستان ولیعصر (عج) تهران طی سال های 97-96» مجری طرح: دکتر حامد امامی- خاتمه یافته
123- « بررسی اثر بلوک شبکه عصبی گردنی سطحی تحت گاید سونوگرافی روی درد بعد از عمل جراحی تیروئیدکتومی: کارآزمایی بالینی دو سوکور» مجری طرح: دکتر نادرعلی ناظمیان یزدی- در حال اجرا
124- «بررسی اثر بلوک شبکه عصبی گردنی سطحی تحت گاید سونوگرافی روی درد بعد از عمل جراحی تمپانوماستوئیدکتومی: کارآزمایی بالینی دو سوکور» مجری طرح: دکتر نادرعلی ناظمیان یزدی- در حال اجرا
125- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی اثر برداشتن هامپ در خط زیبایی دورسوم بینی» مجری طرح: دکتر امیرآروین سازگار- در حال اجرا
126- طرح تحقیقاتی با عنوان «مقایسه نتایج جراحی آندوسکوپیک سینوس در بیماران دچار رینوسینوزیت مزمن همراه با و بدون درگیری سینوس فرونتال » مجری طرح: دکتر محسن نراقی- در حال اجرا
127- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی شیوع درگیری پاتولوژیک غدد لنفاوی در بیماران مبتلا به SCC حنجره عود کرده یا با عدم پاسخ به درمان نگهدارنده لارنکس با نود گردنی منفی کلینیکی و رادیولوژیک بعد از جراحی لارنژکتومی سالویج با دایسکسیون گردنی الکتیو در بیمارستان امام خمینی بین سالهای 92 تا 96 » مجری طرح: دکتر مازیار مطیعی- در حال اجرا
128- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی سیستماتیک مطالعات موجود در زمینه اقدامات تشخیصی و درمانی و پیگیری در اوتیت خارجی بدخیم» مجری طرح: دکتر ساسان دبیری- در حال اجرا
129- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی نتایج تکنیک های آندوسکوپیک اندونازال قاعده جمجمه در درمان تومور های آنژیوفیبروم نازوفارنژیال در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی بین سال های 1389 تا 1396» مجری طرح: دکتر موسی صدر حسینی- در حال اجرا
130- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی تغییرات VNG و VEMP در کم شنوایی حسی عصبی ناگهانی یکطرفه قبل و بعد از استرویید درمانی در بیمارستان امیر اعلم طی سالهای 1396-1397» مجری طرح: دکتر نسرین یزدانی- در حال اجرا
131- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی میزان blood eosinophil to basophil ratio در بیماران رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپ بدون قارچی و رینوسینوزیت قارچی آلرژیک (AFRS) دربیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امیراعلم» مجری طرح: دکتر محسن نراقی- در حال اجرا
132- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی تاثیر استامینوفن بر درد و نتیجه پس از جا اندازی بسته بینی تحت بی حسی موضعی و مقایسه آن با دارونما» مجری طرح: دکتر کیوان آقازاده- در حال اجرا
133- طرح تحقیقاتی با عنوان «مقایسه پانسمان داخل بینی ژلفوم آغشته به تریامسینولون و سرجی سل آغشته به تریامسینولون بعد از جراحی اندوسکوپی سینوس در بیماران با رینوسینوزیت مزمن با پولیپوز :کارآزمایی بالینی تصادفی» مجری طرح: دکتر محسن نراقی- در حال اجرا
134- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی تاثیر امگا 3 بعنوان یک درمان ترکیبی بر ناشنوایی ناگهانی حسی-عصبی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم طی سالهای 97 تا 98» مجری طرح: دکتر کیوان آقازاده- در حال اجرا
135- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی اثر بلئومایسین در اندازه مالفورماسیونهای لنفاتیک در کودکان مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان در سال 96 تا 98» مجری طرح: دکتر فاطمه میراشرفی- در حال اجرا
136- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی تاثیر قراردادن caudal septal extension graft بر پروجکشن و روتیشن بینی در بیمارانی که بین سالهای 97 تا 98 در بیمارستان امیراعلم و کلینیک گاندی تحت جراحی رینوپلاستی قرار می گیرند» مجری طرح: دکتر شاهین باستانی نژاد- در حال اجرا
137- طرح تحقیقاتی با عنوان «تعیین فراوانی و بررسی ویژگیهای بالینی و دموگرافیک انواع تومورهای پاراگانگلیوم سر و گردن در بیماران جراحی شده در بیمارستان امیراعلم تهران طی سالهای 85 تا 96» مجری طرح: دکتر ساسان دبیری- در حال اجرا
138- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی یافته های بالینی، آزمایشگاهی، تصویربرداری و مداخلات درمانی و تعیین ارتباط آن با فلج فاسیال در بیماران مبتلا به اوتیت اکسترن بدخیم مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در سالهای 97-96» مجری طرح: دکتر ساسان دبیری- در حال اجرا
139- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی وضعیت گوش بیماران مبتلا به شکاف کام قبل و بعد از جراحی در بیمارستانهای مرکز طبی کودکان و امام خمینی تهران طی سالهای 93-91» مجری طرح: دکتر فاطمه میراشرفی- در حال اجرا
140- طرح تحقیقاتی با عنوان «مقایسه فتوگرافی رخ قاعده ای در دم عمیق قبل و بعد از رینوپلاستی» مجری طرح: دکتر امیرآروین سازگار- در حال اجرا
141- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسي عوامل موثر بر میزان مراجعه مجدد و میزان بستری در بیماران مراجعه كننده با اپیستاكسي به اورژانس امیراعلم در طي سالهای 97-1396 و نیز بررسي ناخوشایندی پروسه های درماني برای این بیماران» مجری طرح: دکتر رضا عرفانیان- در حال اجرا
142- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی فراوانی علایم پر کاری سوپراگلوتیک در افراد نرمال و افراد دچار دیسفونی ناشی از تنش عضلانی(MTD) اولیه» مجری طرح: دکتر رضا عرفانیان- در حال اجرا
143- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی مارکرهای جدید رادیولوژیک در افتراق کانال اپتیک/سوپریور اوربیتال فیشر-عصب ویدین/فرامن روتاندوم و کانال هیپوگلوس و فورامن ژگولار از هم و تاثیر آموزش آن بر قابلیت افتراق این عناصر در رزیدنت های رادیولوژی و گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم» مجری طرح: دکتر رضا عرفانیان- در حال اجرا
144- طرح تحقیقاتی با عنوان «ارزیابی نتایج جراحی ضایعات عروقی لاله گوش در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم طی سالهای 97-94» مجری طرح: دکتر مجتبی محمدی اردهالی- در حال اجرا
145- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی قدرت تشخیصی سی تی اسکن و MRI در تشخیص محل منشاء اینورتد پاپیلومای سینونازال» مجری طرح: دکتر محسن نراقی- در حال اجرا
146- طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی آناتومیک لامینا پاپیراسه در بیماران پولیپوز بینی مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم» مجری طرح: دکتر محسن نراقی- در حال اجرا
147- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی شباهت معیارهای پلی سومنوگرافی در خواب طبیعی با اندوسکوپی حین خواب القا شده توسط دارو در بیماران مبتلا به سندرم انسدادی تنفسی حین خواب مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی» مجری طرح: دکتر ریحانه حیدری- در حال اجرا
148- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی نتایج اپروچ آندوسکوپیک اندونازال در درمان نشت تروماتیک و خودبخودی مایع مغزی نخاعی در بیماران مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی بین سال های 1389 تا 1399» مجری طرح: دکتر صدر حسینی- در حال اجرا
149- طرح تحقیقاتی با عنوان « مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز در مورد مقایسه دو روش لیزر حنجره و رادیوتراپی در درمان اسکواموس سل کارسینوم حنجره کامیشر قدامی مراحل اولیه کانسر گلوتیک حنجره» مجری طرح: دکتر ابراهیم کریمی- در حال اجرا
150- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شدت پولیپوز بینی در بیماران سینوزیت همراه با پولیپ مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم» مجری طرح: دکتر محسن نراقی- در حال اجرا
151- طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی مقایسه ای دسموپرسین بر میزان خونریزی در اعمال جراحی FESS (در بیماران رینوسینوزیت مزمن با و بدون پولیپوزیس) و مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان امیراعلم» مجری طرح: دکتر اردوان تاج دینی- در حال اجرا

 1. Assesment of nutritional indices in larynx cancer patients after laryngectomy in Amir alam hospital during 1385-1386
 2. Out come assesment of stamm jejunostomy feeding fallowing Laryngopharyngectomy pancreatectomy Esophagial cancer in Amiralam hospital 1385-1386
 3. Comparing topical mitomycin – C with chemical cautery in the treatment of granulation tissue following canal wall down mastoidectomy
 4. Evaluation of ethmoid roof with analysis ofcronal computed tomography imaging the paranasal sinus
 5. Evaluation of vestibular system Changes After cochlear Implantation In Patients with profound Hearing Loss In Amiralam Hospital In 1385
 6. study on effectiveness of Intratympanic Steroid for Intractable Ménière’s Disease
 7. A placebo-controllrd randomized trial , compairing the effectiveness of clarithromycin and clarithromycin plus cetirizine in management of severe nasal polyposis
 8. Incidence of Microscopic lymphatic metastasis separately in level II, III and IV of Neck in N0 supraglottic SCC in Amir Alam hospital during 1385-87″
 9. Comparison of the Post Cochlear Implantation Results between Deaf Patients who carry mutations of GJB2 and the other deaf patients who do not carry the specified mutations of the GJB2″
 10. The comparative study of the effect of topical mitomycin-c in treatment of laryngotracheal stenosis in amiralam hospital from 1385-1386
 11. The study on the Vestiblar function in patients with cochlear implantation
 12. The incidence and predisposing factors of postlaryngectomy pharyngocotaneous fistulae in EMAM hospital
 13. The study on ypathology of sinus mucosa and polypoid tissue in patients with chronic sinusitis and asthma compared with chronic sinusitis patients without asthma
 14. study on Accuracy of Frozen-section Diagnosis in Major Salivary Gland Tumors in Amiralam Hospital During 1385-86
 15. Intralesional Cidofovir versus CO2 Laser for Treatment of Juvenile Laryngeal Papillomatosis & second formant frequency of /hVd/ between normal & 16- ” comparison first cochlear implant”
 16. The role of conditioning option on electrode impedances in Clarion cochlear implant system
 17. Frequency of S.C.C in blind punch biopsy from oral mucosa from patients with T1-T2 primary S.C.C of oral- tongue after resection of tumor with negative frozen section
 18. survey of middle Latency and Long –Latency auditory awoked potential in Induced Hearing LOSS in Amiralam hospital
 19. Determination of Reading And Writing Problems In Cochlear Implanted Children At The End Of First Stage In School
 20. Assessment of efficacy of concurrent high-does Radiotherapy and Chemotherapy with Cisplatin on reducing the stage of T3-T4 para nasal sinuses cancers referring to Amiraalam hospital between 2006-2007
 21. Comparing Remnant Rate of Cholesteatoma in Endoscopically Controled ICW Tympano-mastoidectomy with CWD Tympano-mastoidectomy in Patients with Cholesteatoma of Middle Ear and Mastoid operated in Amiralam hospital during 1384-1385
 22. Survey of Dexamethasone’s effects on the prophylaxis of nausea and vomiting after stapedectomy surgery in amiralam hospital