برگزاری دومین کنگره اتولوژی-نورواتولوژی و قاعده جمجمه ایران

دومین کنگره اتولوژی-نورواتولوژی و قاعده جمجمه ایران توسط گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی در تاریخ 24-22 آبانماه سال 1398 در هتل بزرگ فردوسی تهران برگزار می گردد.

در این کنگره که به ریاست دکتر مسعود متصدی زرندی برگزار می شود، دبیران علمی کنگره دکتر پدرام برقعی و دکتر علی کوهی و دبیران اجرایی دکتر مهتاب ربانی اناری و دکتر حامد امامی می باشند. همچنین این کنگره دارای امتیاز بازآموزی برای متخصصان گوش و حلق و بینی، نورولوژی، جراحی اعصاب، شنوایی سنجی و گفتاردرمانی می باشد. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با شماره 66703037-021 تماس گرفته و برای اطلاعات بیشتر به سایت کنگره ponscongress.com مراجعه نمایند.